hackathon

Termen extins privind recrutarea Coordonatorului Serviciului Juridic Specializat de Asistență a Victimelor Violenței în Familie în cadrul A.O. „Centrul de Drept al Femeilor"

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor" (în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică. 

Descrierea poziţiei: Coordonatorul Serviciului este angajatul responsabil de buna desfășurare și coordonarea activităților Serviciului specializat de asistență a victimelor violenței în familie al Centrului de Drept al Femeilor. Acesta se subordonează Directorului executiv al organizației și are în subordine avocatul CDF, avocați din rețeaua de avocați pentru asistența juridică calificată, specialişti calificați în asistența socială și/sau psihologică a victimelor violenței în familie. Coordonatorul Serviciului specializat va avea următoarele atribuții:

 • Coordonează activitatea Serviciului:
 • distribuie cazurile parvenite la CDF avocaților din rețeaua de avocați pentru asistența juridică calificată în baza avizării Directorului executiv și le monitorizează;
 • evaluează, verifică tactica de lucru pe caz, recomandă cele mai bune căi/soluții pentru caz și metodei de intervenție;
 • monitorizează rapoartele avocatului CDF și ale avocaților din rețeaua de avocați pentru asistența juridică calificată;
 • organizează întâlnirile regulate și coordonează asistența juridică a cazurilor CDF cu instituțiile (inspectorate, sectoare de poliție, etc.) relevante, în caz de necesitate, procurorii și alți actori din domeniile de poliție, legal și/sau social;
 • monitorizează procesul de referință a persoanelor către prestatorii de servicii;
 • monitorizează baza de date cu privire la victimele care s-au adresat la CDF și au fost asistate;
 • compilează, întocmește și prezintă rapoartele narative, statistice și de totalizare, corect și la timp, săptămânale, lunare, trimestriale, anuale sau la solicitare pe cazurile asistate de către serviciul juridic;
 • Coordonează suportul juridic oferit victimelor violenței în familie corect și la timp:
 • organizează ședințele individuale cu beneficiarele și identifică necesitățile acestora;
 • examinează dosarele beneficiarelor și recomandă cele mai bune soluții;
 • acordă asistență juridică primară (la telefon/ în oficiu) a beneficiarelor care constă din: informarea cu privire la căile legale de soluționare a problemelor,asistență la întocmirea cererilor, plângerilor către IGP, sectoarele de poliție, APL și/sau APC pe cazurile de violență în familie, cererilor de chemare în judecată pentru eliberarea Ordonanțelor de Protecție, cererilor de divorț și/sau stabilire a domiciliului copilului, de încasarea pensiei de întreținere;
 • referă cazurile parvenite la CDF altor servicii, inclusiv către asistența psihologică și întocmirea raportului de evaluare psihologică necesar instanțelor;
 • monitorizează cazurile violenței în familie parvenite la CDF;
 • înregistrează și completează baza de date cu privire la victimele care s-au adresat la CDF și au fost asistate;
 • Elaborează propuneri de îmbunătățire a legislației, avizează și oferă expertiza proiectelor de lege;
 • Participă la toate evenimentele programelor/ proiectelor relevante serviciului specializat, asigurând pregătirea adecvată a acestora, etc.;
 • Reprezintă CDF în forurile relevante, naționale și internaționale, pregătește prezentările, rapoartele necesare, menține legătura cu persoanele fizice și juridice relevante;
 • Îndeplinește alte atribuții care pot rezulta din necesitățile activităților programelor/ proiectelor relevante serviciului juridic și CDF.

Coordonatorul Serviciului specializat va purta responsabilitate pentru:

 • atingerea obiectivelor individuale,organizaționale și conceptuale ale CDF în mod eficient şi eficace;
 • consecvență în susținerea și promovarea valorilor CDF;
 • executarea la timp, în termenele stabilite, calitativ și deplin a atribuţiilor sale evitând activităţile ce ar putea să compromită sau care par să compromită activitatea sa sau profesionalismul;
 • manifestarea unei atitudini responsabile şi corecte, precum şi a altor atitudini enumerate mai sus, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 • veridicitatea, plenitudinea şi integritatea informațiilor privind derularea programelor/proiectelor şi a rapoartelor prezentate;
 • pagubele provocate CDF, inclusiv imaginii acesteia, prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora;
 • respectarea politicilor, a standardelor de conduită etică, de securitate informațională;
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în procesul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
 • respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă, regulilor de utilizare a proprietății CDF;
 • dezvoltarea profesională continuă pentru menţinerea unui nivel adecvat de competenţă profesională;
 • sesizarea în timp util a echipei privind situaţiile neordinare.

  Profil, calificări şi deprinderi:

 • Studii superioare universitare în domeniul juridic sau al drepturilor omului;
 • Deținerea licenței de avocat reprezintă un avantaj;
 • Experienţă de lucru minim 5 ani în organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice, organizații internaționale;
 • Cunoștințe în domeniul dreptului, drepturilor omului, prevenirii și combaterii violenței în familie sau dreptului umanitar;
 • Cunoaşterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.
 • Aptitudinea de lucru în planificarea activităților și raportarea rezultatelor;
 • Cunoștințe de operare cu calculatorul (Word, Excel, Power Point);
 • Capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbală şi în scris, de colectare, analiză și formulare a concluziilor, de raportare, management şi leadership, de concentrare, de prioritizare și realizare a mai multor activități simultan, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.

  Condiții de muncă:

- Loc de muncă stabil cu un salariu atractiv pe perioada de  1 (unu) an;

- Orar zilnic de muncă - 8 ore pe zi, cu program de la 09:00-18:00, de luni până vineri.

  Dosarul candidatului va include:

 • Curriculum vitae;
 • Copia diplomei de studii;
 • Copii ale certificatelor ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniu;
 • Scrisoare de intenţie care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că el este candidatul potrivit pentru acest post;

 Procedura de aplicare:

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 01 februarie 2019, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs selectare Coordonator Serviciul specializat”.

Informaţii suplimentare le puteţi solicita la numele de telefon: 022 811 999/068 85 50 50.

N.B. Mai multe detalii despre organizație poate fi găsită la adresa http://cdf.md/Organizații vizate: Centrul de Drept al Femeilor |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.