hackathon

AO ”AVE Copiii” angajează Coordonator de Proiect

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează COORDONATOR DE PROIECT.

DOMENII: Servicii pentru copii vulnerabili, inclusiv copiii străzii, animație socio-educativă.

POZIȚIE: full – time, începând cu 02.01.2019

OBIECTIVELE POSTULUI:

Sub supravegherea Directorului Executiv Coordonatorul de proiect este responsabil de:

 • Planificarea strategică și operațională a Proiectului ”Consolidarea sistemelor comunitare: Divertis, Serviciul de Asistență Stradală” și managementul activităților în scopul implementării eficiente a acestuia, inclusiv monitorizarea, controlul financiar, raportarea, supervizarea personalului, comunicarea cu partenerii (guvernamentali și non-guvernamentali) etc.;
 • Implementarea și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat și alte tipuri de contracte;
 • Asigurarea corespunderii strategiilor și activităților proiectului cu Planul Strategic al Asociației și alte documente relevante domeniului.

RESPONSABILITĂȚI:

Coordonatorul de proiect

 • Administrează bugetul și activitățile Proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile ale Asociației și cu condițiile finanțatorului;
 • Coordonează elaborarea și revizuirea ori de câte ori este necesar a bugetului Proiectului în conformitate cu regulile donatorilor, propunerea înaintată, cu comentariile beneficiarilor și cu activitățile prevăzute în planul de lucru;
 • Monitorizează progresul atins față de obiectivele propuse, evaluează impactul Proiectului și redactează rapoarte către Angajator, finanțatori, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în contracte, formulare;
 • Elaborează periodic, precum și la solicitare, note informative, rapoarte etc. tematice relative domeniului de intervenție a proiectului: servicii pentru copiii străzii;
 • Asigură circulația informației în cadrul Proiectului și pentru alte Proiecte implementate de Asociație, organizând periodic evenimente în acest sens (mesaje, întâlniri, ședințe comune, etc.);
 • Coordonează activitățile din cadrul proiectului, supervizând direct echipa, consultanții și alți colaboratori implicați, precum și voluntarii și studenții în practică;
 • Stabilește conform structurii organizatorice și ale Proiectului sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine (elaborează și revizuiește ori de câte ori este necesar, fișele de post; planifică munca echipei și deleagă responsabilități, etc.);
 • Verifică pontajul lunar al personalului din subordine și-l transmite contabilului, planifică concediile anuale și organizează procesul de implementare a Proiectului în perioada respectivă, organizează acordarea zilelor de odihnă etc.;
 • Motivează echipa de Proiect prin comunicare și prin evaluarea permanentă a subordonaților direcți;
 • Participă la ședințele săptămânale de planificare a activităților cu echipa Asociației;
 • Stabilește relații de colaborare cu partenerii, beneficiarii și finanțatorii Proiectului;
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea Proiectului;
 • Coordonează elaborarea de noi propuneri de proiecte, inclusiv bugete, care valorifică expertiza existentă la nivelul Asociației și rezultatele proiectelor anterioare și le înaintează spre aprobare Directorului Executiv;
 • Exercită permanent sau temporar, prin delegarea competențelor, atribuții ale Directorului Executiv;
 • Execută orice alte dispoziții date de Directorul Executiv în realizarea strategiilor Asociației.

 DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII: ianuarie 2019

STUDII:

Obligatoriu: Studii superioare în domeniul pedagogiei sau psihologiei, pedagogie socială.

Avantaje: Instruire în Management sau Management de Proiecte.

Cunoștințe: Cunoștințe avansate a domeniului Protecției Copilului, animație socio-educativă.

Limbi vorbite: Română și engleza obligatoriu; rusa sau franceza va constitui un avantaj.

Abilități: Planificare și evaluare de proiecte, organizare, comunicare eficientă, utilizare a calculatorului.

Atitudini: Toleranță, receptivitate, deschidere, obiectivism, responsabilitate.

EXPERIENȚĂ:

 • Minimum 2 ani de activitate în poziție similară

CONDIŢII: CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU PERIOADĂ DETERMINATĂ

CERINȚE DE APLICARE:

Data limită pentru depunerea dosarului - 18 decembrie 2018, ora 18:00.

CV completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare vor fi transmise la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – COORDONATOR DE PROIECT”.

Atenție!!!

Transmiterea dosarelor reprezintă acordul automat al persoanei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Postul este subiect al Politicii de Protecție a Copilului a AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii”. Documentul poate fi accesat la http://avecopiii.md/documente-oficiale/politica-de-protectie-a-copilului/. Transmiterea dosarului reprezintă semnarea automată a Declarației pe propria responsabilitate din Politica de Protecție a Copilului.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la: 0 22 23 72 59, 069122106 persoana de contact – Rodica Țurcanu.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.