Centrul de Instruire şi Consultanţă Organizaţională (CICO) anunţă concurs de angajare pentru funcţia de Contabil-şef

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Descrierea organizaţiei: Centrul de Instruire şi Consultanţă Organizaţională (CICO) este o organizaţie non-guvernamentală creată în anul 2006. Serviciile CICO sunt destinate organizaţiilor care doresc să devină lideri sau actori-cheie în domeniul său de activitate prin consolidarea capacităţilor instituționale, manageriale/leadership și profesionale.

Program de lucru: full-time

Responsabilităţile funcţiei:

 • organizează, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a organizaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al organizaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi prevederile politicilor şi procedurilor interne ale CICO;
 • organizează şi coordonează contabilitatea organizaţiei, întocmeşte rapoarte financiare şi manageriale destinate diferitor tipuri de utilizatori.

Cerinţe:

 • Licențiat în finanţe, contabilitate sau audit;
 • Experiență de lucru în organizaţii neguvernamentale (ONG) minim 3 ani; Familiarizare cu proceduri şi documente specifice activităţii ONG-urilor;
 • Cunoștințe avansate de utilizare a programului contabil - 1C v 8.2 (inclusiv Modulul ONG) ,
 • Capacitate de analiza si sinteza, gândire logica;
 • Personalitate puternica, bine organizata;
 • Abilităţi de comunicare, planificare si coordonare;
 • Corectitudine şi seriozitate;
 • Lucru în echipă şi punctualitate;
 • Cunoașterea limbii române la nivel avansat. Cunoașterea limbilor engleză și rusă constituie un avantaj.

Modalitate de aplicare şi selectare

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la info@management.md dosarul de aplicare intitulat “Aplicare la poziţia Contabil șef” până la data de 30 august 2016.

Dosarul va conține:

a) CV-ul persoanei;

b) Scrisoarea de motivare cu indicarea a trei persoane de referință și a datelor de contact a acestora.

Evaluarea dosarelor persoanelor interesate va fi realizată de comisia de selecţie în baza criteriilor după cum urmează:

Criterii

 

Punctaj

Experiență de minim 3 ani în domeniul contabilității organizaţiilor necomerciale

(<3 ani – 10p, <4 ani – 20p, <5 ani – 30p)

30
Familiarizare cu proceduri şi documente specifice activităţii ONG-urilor 25
Experiență în utilizarea programului de contabilitate 1C v 8.2 (inclusiv Modulul ONG) 20
Cunoașterea limbii române (3p), ruse (1p) și engleze (1p) 5
Așteptările financiare 20
TOTAL 100

Persoanele care vor acumula un punctaj majoritar vor fi invitate la interviu.

Comisia de selecţie își rezervă dreptul să înainteze un Test de cunoștințe. 

Persoana de contact: Nicolai Loghin, Director Executiv, Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.