Termenul limită de depunere a dosarelor: 08 decembrie 2019, ora 23:00.

Fundația Est-Europeană (FEE) cu sprijinul financiar al Fundației Oak demarează un proiect cu scopul de a încuraja dialogul permanent al părților interesate privind problemele referitoare la persoanele fără adăpost în cadrul unui grup de lucru informal, pentru a găsi soluții la aceste probleme și pentru a sensibiliza publicul privind drepturile și problemele cu care se confruntă persoanele fără adăpost.

Obiectiv
Pentru a asigura implicarea actorilor interesați în discuții critice cu privire realizarea drepturilor persoanelor fără adăpost FEE angajează un facilitator.

Produse și servicii
Pentru realizarea acestui obiectiv, facilitatorul va fi responsabil de:

 • • moderarea a 10 întruniri ale Grupului de lucru (elaborarea conceptului întrunirilor, pregătirea agendei, etc.);
  • facilitarea comunicării permanente între membrii grupului de lucru;
  • asigurarea transparenței întrunirilor. Facilitatorul va asigura șansa tuturor participanților să se expună și nu va interveni cu opinii sau soluții, dar va permite grupului să creeze o dinamică pozitivă de discuții din care vor reieși soluțiile cele mai eficiente;
  • analiza și redactarea proceselor verbale ale ședințelor și transmiterea lor către membrii grupului, FEE și Fundația Oak, colectarea opiniilor și revizuirea documentelor dacă e necesar;
  • elaborarea raportului de activitate, colectarea comentariilor și finalizarea acestuia;
  • colectarea feedback-ului de la membrii grupului de lucru, sugestii pentru modul de funcționare și subiecte abordate;
  • suport în identificarea subiectelor de cercetare și în elaborarea caietelor de sarcini pentru experți;
  • organizarea împreună cu Grupul de lucru a unei mese rotunde pentru ridicarea nivelului de conștientizarea a publicului și a autorităților cu privire la problemele întâmpinate de persoanele fără adăpost.

La prima întrunire, Grupul de lucru va stabili modalități prin care vocile persoanelor fără adăpost vor fi ascultate, colectate și examinate, iar ulterior vor fi identificate soluții pentru acestea. Metodele de monitorizare a activității Grupului de lucru trebuie aprobate cu membrii acestuia.

Aspecte organizaționale
Activitatea facilitatorului va fi coordonată de un angajat/ă al Fundației Est-Europene, care va fi responsabil/ă de implementarea proiectului Facilitarea grupului de lucru privind persoanele fără adăpost în R. Moldova.

Durata contractului
Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020.

Cerințe fată de candidați
- Studii Universitare în domenii relevante (științe sociale, administrație publică, politici publice sau altele);
- Experiență în domeniul facilitării discuțiilor formale și informale și de organizarea a evenimentelor;
- Abilităţi de comunicare, mediere și analiză;
- Cunoașterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj.

Criteriile de selecție
Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
- respectarea cerințelor față de candidați enunțate mai sus;
- rezultate interviului;
- analiza comparativă a aptitudinilor, experienței, studiilor și abilităților fiecărui candidat;
- costul serviciilor.

Procedura de depunere a dosarului
Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul care să conțină următoarele documente: (i) CV-ul; (ii) propunerea financiară (se va indica costul unei ore de lucru, valoare impozabilă solicitată, exclusiv impozite angajator (22,5%).

Termenii de referință pot fi accesați aici: http://www.eef.md/index.php?pag=news&id=1027&rid=1461&l=ro

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: concurs@eef.md cu mențiunea „Consultant grup de lucru persoane fără adăpost” până la data de 08 decembrie 2019, ora 23:00.

Pentru mai multe informații despre activitățile Fundației Est-Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Fundația Est-Europeană oferă oportunități egale la angajare, fără deosebire pe criterii de rasă, culoare,  origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate și orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, opinii, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.
 


Ajută-ne să distribuim acest articol: