CDA_Solicitare de pret pentru servicii alimentare, locația Bălți

Ajută-ne să distribuim acest articol:

 

Către: Tuturor celor interesați

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

Data publicării: 15 mai 2019

Data limita de depunere a ofertelor: 22 mai 2019.

 


Stimați furnizori!

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) planifică organizarea a unui eveniment (masă rotundă) și solicită servicii alimentare (catering) de prânz și 2 pauze de cafea, pentru:

Evenimentul  – Masa rotundă pentru data de 28 mai 2019, locația: Serviciul Regional Nord al Biroului migrație și azil (mun. Bălți, bd. Moscovei, 9), pentru un grup de 27 persoane.

Serviciile solicitate:

Eveniment – Masa rotundă pentru data de 28.05.2019

Locația: Mun. Bălți, Str. Moscovei 9. Serviciul Regional Nord al Biroului Migrație și Azil

DATA: 28 mai 2019 (1 zi)

Numărul participanților: 27 persoane. Acesta poate varia și va fi confirmat cu 2-3 zile înainte de eveniment.

Descrierea serviciilor/stil fourchette (per persoană):

Număr unități

Suma per persoană

Suma pentru 27 persoane

2 Pauze de cafea

2 pauze

1 persoană

 

Prânz

1 prânz

1 persoană

 

Prețul pentru cheltuieli de transport și deservire:

Total

Suma in MDL:

Cerințe de evaluare:

  1. Garanții cu respectarea raportului preț și calitate.
  2. Oferta va include meniul pentru 27 persoane pentru 2 pauze de cafea și un prânz.
  3. Se va indica meniul aproximativ propus pentru pauza de cafea (2) și prânz (1) care va include și gramajul alimentelor propuse;
  4. Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldovenești.
  5. Prețul va fi indicat în MDL, la cota TVA 0% (proiectul este scutit de TVA. CDA va oferi toate documentele necesare în acest sens.
  6. Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută națională după prestarea serviciilor solicitate.
  7. Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail).

Atenționăm:  Centrului de Drept al Avocaților se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015

III.            Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

Documentele Ofertantului urmează a fi prezentate până la data de 22 mai 2019 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, sau la adresa de e-mail: law-center@cda.md (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Natalia Poștaru, telefon (+373) 068550019, sau 0373 022 240 898).

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț, calitate, experiență și corespunderea cerințelor înaintate.

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 2 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.Organizații vizate: Centrul de Drept al Avocatilor | UNHCR |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.