Concurs pentru selectarea unui/unei formator/formatoare sau companii pentru livrarea Modulului II de instruire “Campanie electorală eficientă” în cadrul proiectului “Societatea civilă pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recom

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Fundaţia Est-Europeană şi Uniunea Tinerilor Romi „Tarna Rom” anunţă competiţie deschisă în vederea selectării  unui/unei formator/formatoare în scopul livrării Modulului „Campanie electorală eficientă” în cadrul Proiectului “Societatea civilă pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”. Proiectul respectiv va fi realizat în perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 de către Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD), Piligrim Demo şi Tarna Rom fiind finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Guvernul Suediei.

Astfel, în perioada Aprilie 2018 – Martie 2019, Uniunea Tinerilor Romi „Tarna Rom”  va instrui 100 de persoane de etnie Romă, care doresc să candideze prima dată pentru funcţia de consilier/consilieră locală, raională/orăşenească sau primară. Vor fi admise şi persoane care au participat la scrutinele trecute, dar nu au reuşit. Programul de Leadership în Alegeri presupune 3 module de instruire pentru 100 viitori/viitoare candidaţi şi candidate în alegerile locale din 2019. Fiecare modul va fi livrat pentru 4 grupuri de persoane a a câte 25 de participanţi. Programul va oferi o gamă largă de oportunități de dezvoltare a abilităților de leadership politic, de organizare a unei campanii electorale eficiente, de comunicare publică de succes.

Fiecare rundă este compusă din 3 module orientate spre abilitarea politică a persoanelor de etnie, după cum urmează:

-          Modul I „Liderism politic”;

-          Modul II „Campanie electorală eficientă”;

-          Modul III „Comunicare publică de succes”.

Modulul II de instruire „Campanie electorală eficientă se va desfăşura în perioada noiembrie – decembrie 2018. La fiecare instruire aferentă acestui modul vor participa aproximativ 25 de participanţi. Toate cele patru ateliere de instruire vor fi desfăşurate în oraşul Chişinău.

Obiectivul concursului:

Susţinerea activităţilor de instruire destinate persoanelor de etnie Romă, folosind metode de predare activ-participative pentru Modulul „Campanie electorală eficientă”.

Livrabile:

  1. Suport de curs pentru modulul „Campanie electorală eficientă”.
  2. Livrarea modului pentru 4 grupuri a câte 25 de participanţi, 2 zile de instruire per grup: Fundaţia Est-Europeană şi Uniunea Tinerilor Romi „Tarna Rom”  aşteaptă ca formatorul /formatoarea/ compania să ofere o instruire cu o abordare practică. În rezultatul participării în cadrul Modulului „Campanie electorală eficientă”, beneficiarii şi beneficiarele îşi vor îmbunătăţi abilităţile de organizare şi desfăşurare a unei campanii electorale, de elaborare a unei strategii de campanie electorală, de creare a echipei, etc.
  3. Sarcină practică la finalul instruirii;
  4. Raport cu privire la realizarea modulului.

Numărul de zile de lucru per atelier de instruire - 2 zile a câte 8 ore per zi (pentru 4 ateliere de instruire aferente acestui modul – 8 zile).

Atenție: Mai jos puteți accesa Termenii de Referință.

http://eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1340&l=ro  

Plata pentru serviciile prestate:

Persoana selectată va fi angajată prin contract de prestare servicii, fiind remunerată prin virament bancar după finisarea Modulului, şi a sarcinilor stipulate în contractul de prestări servicii semnat între Fundaţia Est-Europeană şi formator/formatoare.

Cerinţe faţă de candidaţi:

- Studii superioare în domeniul: politic/social/sociologic/administrare publică (obligatoriu).

- Experienţă de lucru în cadrul organizaţiilor neguvernamentale (va constitui un avantaj).

- Capacităţi şi abilităţi practice de livrare a training-urilor (cel puţin 3 ani de experienţă).

- Livrarea training-urilor în domeniul campaniilor electorale.

- Abilităţi excelente de comunicare, prezentare şi interpersonale 

- Abilităţi de a lucra în echipă şi independent

- Devotament, entuziasm şi motivaţie 

- Să nu fie membru de partid sau a staff-ului electoral, să nu facă partizanat politic.

Criterii de selecție a ofertantului:

-          Experiența ofertantului în domeniu, inclusiv studii relevante;

-          Experiența ofertantului în livrarea de training-uri;

-          Oferta financiară.

Dosarul de aplicare va include:

 - CV-ul companiei și a experților propuși / CV-ul aplicantului, cu numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă;

-  Scrisoarea de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie şi experienţa în domeniu;

- Metodologia propusă pentru livrarea training-ului, care va cuprinde tematicile abordate cu descrierea acestora, metodele folosite, sarcina practică pentru participanţi;

- Oferta financiară, remunerarea estimată pentru Modulul de instruire „Campanie electorală eficientă”, structurat în 4 ateliere de instruire a câte 2 zile fiecare (în MDL, inclusiv taxele).

Notă: Proiectul “Societatea civilă pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului” este înregistrat în HG #246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Achizițiile efectuate, de către Fundație, în în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 21 octombrie 2018.

Dosarul completat va fi expediat la următoarea adresă:

Fundația Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98, etaj nr. 3, MD-2004, Chișinău, Moldova, sau prin email la adresa: concurs@eef.md, cu mențiunea „Campanie electorală eficientă”.

* Doar ofertanții preselectați vor fi contactați. Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.