Programul GIZ pentru consolidarea societății civile în PaE - Apel de propuneri și întâlnirea OSC partenereSCS

Programul GIZ pentru consolidarea societății civile în Parteneriatul Estic a lansat un apel de propuneri și a organizat o întâlnire de networking la Chișinău

20 participanți și participante prezenți în sală și alți 17 online, reprezentând organizații ale societății civile (OSC) din Moldova au participat la 15 februarie 2023 la o întâlnire pentru a discuta planul operațional al programului pentru 2023 și subiectele viitoarelor vizite de studiu și schimburi regionale.

De asemenea, participanții au discutat cerințele Apelului de propuneri lansat recent (la 6 februarie 2023) „Dezvoltare locală durabilă și incluzivă”. OSC-urile au fost salutate și încurajate să depună propuneri de proiecte interesante de către Directoarea de țară GIZ Moldova, Claudia Hermes, și liderul de echipa al Programului regional – Thomas Meyer. Aceștia au subliniat că se va acorda prioritate proiectelor care vor promova generarea de soluții locale inovatoare, cu lecțiile învățate care vor fi discutate la nivel regional.

SCS

Apelul limitat OSC-urilor partenere ale Programului regional va acorda granturi pentru măsurile care vor fi implementate în afara Chișinăului, în regiuni care contribuie la dezvoltarea locală durabilă și incluzivă. Pentru aceasta, OSC-urile au primit sprijin în conceptualizarea ideilor lor și pregătirea pachetului de documente din partea echipei de experți și experte ai Centrului CONTACT, contractat de GIZ – au participat la un training privind scrierea propunerilor de proiect și au beneficiat de sesiuni individuale de ghidare.

SCS SCS

De asemenea, OSC-urile recent înregistrate și fără experiență care participă în program vor fi sprijinite în acest an cu granturi mici și evenimente de schimb de experiență între OSC țintă, grupuri de inițiativă și administrațiile publice locale. Mai multe activități de consolidare a capacităților și vizite de studiu vor fi desfășurate în țară, dar și în statele Parteneriatului Estic.

„Consolidarea societății civile în țările Parteneriatului Estic (PaE)” este un program regional care acoperă Georgia, Moldova, Ucraina și Armenia, care s-au angajat în dezvoltarea locală durabilă și incluzivă. Programul sprijină societatea civilă din statele asociate UE și din statele în tranziție în contribuția lor la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ).

#GermanCooperation #SCSEaP #GIZMoldova

SCS German