CIDP ANIMA//Servicii pentru tinerii NEET în Bălțicivic.fee 2

 

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală  ”Anima” în scopul dezvoltării sectorului de tineret și promovarea serviciilor de tineret de calitate aduce în vizorul public importanța adaptării și creerii serviciilor care ar răspunde necesităților grupului NEET.

NEET este un termen care provine din limba engleză, acronim pentru Not în Education, Employment or Training și se referă la tinerii care nu sunt încadrați în câmpul muncii și nici nu urmează o formă de instruire sau pregătire profesională. 

În iarna 2021-2022, CIDP ANIMA își propune lansarea inițiativei ”No-Te despre tinerii NEET”, care presupune promovarea dezvoltării serviciilor predestinate NEET în cadrul politicilor municipale Bălți.

Reieșind din conceptul tinerilor NEET și specificul acestora, CIDP Anima planifică analiza situației prin studierea serviciilor existente în municipiu și elaborarea Studiului tematic ”Instituțiile/Serviciile prestate NEET în municipiu Bălți”.

Inițiativa vine să implice în procesul de analiză și studiere a spectrului politicilor publice care vizează tinerii NEET și totodată includerea întrebării date pe agenda zilei a sectorului de tineret în municipiul Bălți pentru următorul an.

”Pentru a înțelege dacă este necesar de a crea alte servicii, sau de a le adapta pe cele existente, am planificat analiza și studierea Planurilor de activitate a cel puțin 10 instituții care au drept beneficiar ”Tânărul” din municipiul Bălți și  o serie de focus grupuri. Astfel, vom reuși să contribuim la dezvoltarea serviciilor existente, dar și vom investi în domeniile unde sunt lacune. O parte bună din serviciile oferite la moment tinerilor în Bălți și instituțiile publice și alte structuri, răspund la necesitățile tinerilor, inclusiv la necesitățile tinerilor NEET, dar în care măsură, rămâne a fi studiat. Prin inițiativa dată ne dorim să identificăm cît de mult se adaptează programele pentru NEET, și care ar putea fi noile recomandări pentru îmbunătățirea în continuare al acestora, aducerea pe agenda zilei a întrebării date în Planul anual de tineret al municipiului, a menționat coordonatorul de proiect_Chilat Gabriel.”

________________________

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”ANIMA” implementează inițiativa  ”No-Te despre tinerii NEET”, în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă şi durabilă în R. Moldova”

 Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat/ă de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”