Parteneriat pentru politici publice locale incluzive – dialog și acțiuni comune cu organizațiile necomerciale din IaloveniO instruirea on-line axată pe asigurarea transparenței proceselor decizionale locale incluzive în elaborarea și implementarea politicilor publice locale a reunit, luni, aproximativ 30 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile locale și regionale, ale Grupurilor de Inițiativă Locală, Consiliilor Locale de Tineret din raionul Ialoveni.

Instruirea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile Societății Civile și Administrațiile Publice Locale – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS). Iar acest eveniment a urmat după un recent atelier de instruire cu tematică similară, dar adresat reprezentanților administrației publice locale din Ialoveni.

„Urmărim prin acest proiect să sporim gradul de inițiativă în raionul Ialoveni și să implicăm și mai mult organizațiile necomerciale în procesul decizional, astfel încât ONG-urile și administrațiile publice locale să devină parteneri de dialog și acțiuni transparente în beneficiul cetățenilor și comunităților”, a afirmat în mesajul său din debutul instruirii Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis", Liliana Palihovici.

Activitățile acestui proiect care promovează și implicarea ONG-urile din raionul Ialoveni în procesele de elaborare a politicilor publice locale, de monitorizare și evaluare a lor, include câteva tipuri de acțiuni, printre care:

  • Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile pentru a se implica în dezvoltarea politicilor publice de monitorizare și evaluarea
  • Instruirea reprezentanții societății civile și ai reprezentanților administrațiilor publice locale în domeniul transparenței decizionale
  • Susținerea Consiliul Raional Ialoveni în dezvoltarea unei platforme de dialog constant cu autoritățile publice locale și organizațiile necomerciale pe subiectul de politici publice.

Această instruire, axată pe abilitarea reprezentanților organizațiilor necomerciale locale și regionale în asigurarea transparenței proceselor decizionale incluzive, a fost moderată de experți naționali în domeniul administrației publice locale, care au listat mecanismele de asigurare a transparenței procesului decizional și le-au discutat împreună cu participanții la eveniment.

În cadrul dialogului mai mulți participanți și participante au invocat atât bunele practici care există în acest domeniu pe plan local, cât și modalitățile de aprofundare a transparenței decizional la nivel comunitar.

„Există la acest capitol un progres în fiecare an”, a precizat Președinta Asociației Obștești „Alternativa” din satul Costești, Ialoveni, Maria Bivol, iar în acest sens este relevantă participarea recentă a peste o sută de cetățeni la prezentarea de către primarul localității a raportului anual de activitate, care ulterior a fost publicat și difuzat public.

Organizatorii evenimentului – Asociația „Institutum Virtutes Civilis” și Consiliul Raional Ialoveni – au informat participanții și participantele la eveniment despre oportunitatea de implicare a tuturor doritorilor: „Ne-am propus să lucrăm cu cel puțin 20 de reprezentanți ai organizațiilor necomerciale și ai grupurilor de inițiativă din raionul Ialoveni pentru pledoarie și participare în implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive. Și la fel - pentru reprezentanți administrației publice locale”.

Astfel, proiectul prevedere instruiri cu participarea partenerilor de dialog – instruiri pentru ONG-uri și pentru autoritățile locale de nivelul întâi și doi, precum și un audit a politicilor locale existente pe domeniul egalității de gen, educației, tineretului, social, cultural, dar și economic.

„Am fost bucuroasă să aud ecouri pozitive despre prima instruire la care au participat recent în cadrul acestui proiect primari, viceprimari și consilieri locali și deja mai mulți dintre colegii lor care n-au participat și-au exprimat dorința de a se înscrie la următoarea instruire”, a afirmat în finalul evenimentului Vicepreședinta raionului Ialoveni, Galina Tonu.

#dezvoltmd #EuropanUnion #CivilSociety

Acest material a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis”, și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.