Acordare de servicii de asistență juridică către reprezentanții minorităților etniceAsociația Obștească Centrul Național al Romilor Vă informează că în perioada 1 octombrie 2020 – 31 iulie 2021, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice, implementează proiectul „Justiție pentru romi și alte minorități etnice”, parte a programului „Sporirea accesului cetățenilor la justiție”, realizat de Millenium DPI Partners.

Proiectul are scopul de a combate atitudinile negative față de romi și alte minorități etnice care locuiesc în Moldova. Prin acest proiect ne propunem să reducem discriminarea îndreptată împotriva romilor şi să îmbunătăţim accesul lor la justiţie, astfel asigurând drepturile egale tuturor. În același timp, urmărim să creştem gradul de conştientizare a societății privind barierele romilor şi a altor minorităţi naţionale în accesul la justiţie şi egalitate.

În acest sens, Centrul Naţional al Romilor va acorda asistență juridică gratuită pentru cel puțin 100 de reprezentanți a minorităților naţionale.

De asemenea, 30 mediatori comunitari și lideri ai minorităților etnice vor obține cunoștințe și abilitățile în asistarea persoanelor, drepturile cărora fusese încălcate, și îmbunătățirea accesului romilor și minorităților naționale la justiție.

În privința asistenței juridice vă adresați de la 9-00 la 21-00 la adresa electronică: bitcaolga@gmail.com și la numărul de telefon: 06 10 84 908.

Informații suplimentare în privința proiectului vor fi obținute de la Doina Costin, Coordonatoarea proiectului, la adresa electronică: consulting.doina@gmail.com.

Cu deosebit respect,

 

Ana LEPĂDATU

Centrul Național al Romilor