IPRE propune patru măsuri de intervenție privindd dezvoltarea mobilității urbane sustenabile pentru Chișinău

7f9e73d1 542f 4030 a636 88193ac40e86Elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbană durabilă, înființarea Centrului de Coordonare și Control al Traficului, a Agenției Municipale de Inspectare și a Fondului de Mobilitate, dar și deschiderea unui Centru de Smart Mobility în municipiul Chișinău – sunt unele din principalele recomandări făcute în cadrul unei noi audieri publice, organizate, joi, 27 iunie 2019, de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI).

În cadrul evenimentului a fost supusă dezbaterilor propunerea de politică publică elaborată de expertul Victor Chironda. Potrivit acestuia, la etapa actuală, capacitatea municipiului de a asigura o dezvoltare durabilă a mobilității urbane este extrem de redusă. Municipalitatea nu are un cadru de planificare strategică a mobilității, nu asigură gestionarea traficului, nu are instrumente de constrângere privind respectarea regulilor, precum și nu asigură cercetarea și managementul inteligent al mobilității.

„Creșterea permanentă a populației și a numărului de mașini, extinderea orașului și degradarea infrastructurii rutiere urbane impune o intervenție rapidă și eficientă în acest domeniu. Lipsa de intervenție și schimbare a situației va determina înrăutățirea constantă a condițiilor de mobilitate urbană și va acutiza problemele de trafic și de mediu, fapt care va duce inevitabil la înrăutățirea condițiilor de viață în Chișinău”, consideră Victor Chironda.

În contextul analizei efectuate, expertul IPRE a propus patru măsuri de intervenție:

  1. Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană. Pentru crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea mobilității urbane durabile o soluție ar fi urmarea recomandărilor UE în acest domeniu și elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru mun. Chișinău. Acest document ar seta un plan strategic pentru satisfacerea nevoii de mobilitate a oamenilor şi companiilor în oraş şi în împrejurimile acestuia, pentru a avea o mai bună calitate a vieţii. PMUD-ul trebuie să se bazeză pe practicile de planificare urbană ale orașelor europene şi să ia în considerare principiile de integrare, participare şi evaluare.
  2. Crearea Centrului de Coordonare și Control al Traficului.Asigurarea unor condiții confortabile de mobilitate este imposibilă fără organizarea unui sistem eficient de management în timp real al traficului urban. Pentru a asigura acest serviciu se recomandă crearea unui Centru de Coordonare și Control al Traficului unde să fie concentrate toate informațiile operaționale necesare privind traficul și sistemul de transport. Acesta însă este un element fundamental pentru funcționarea integrată a unui potențial control al traficului. Un astfel de centru ar trebui să aibă următoarele funcții: gestionarea incidentelor, gestionarea congestionării și a fluxului de trafic, gestionarea evenimentelor, gestionarea întreținerii rutiere etc.
  3. Crearea Agenției Municipale de Inspectare a Fondului Municipal de Mobilitate.Sporirea capacităților de aplicare a legii (law enforcement) ale autorităților municipale în domeniul reglementărilor de trafic este vitală pentru atingerea obiectivelor de mobilitate urbană durabilă. Aplicarea legii este orice sistem prin care unii membri ai societății acționează într-o manieră organizată pentru a pune în aplicare legea prin descoperirea, descurajarea, reabilitarea sau pedepsirea persoanelor care încalcă regulile și normele care guvernează această societate.
  4. Crearea Centrului de Smart Mobility.Gestionarea mobilității sau mobilitatea inteligentă presupune crearea unor strategii și tehnologii pentru a gestiona mobilitatea în ansamblu și se aplică în orașe care încurajează trecerea la moduri mai durabile de transport. În comparație cu Sistemele Inteligente de Gestionare a Traficului care sunt focusate pe transportul motorizat, mobilitatea smart implică toate mijloacele de transport – transportul individual, transportul public, bicicliștii și pietonii – precum și opțiunile de mobilitate cum ar fi partajarea bicicletelor / mașinilor și taxiul.

Potrivit analizei IPRE, pentru a putea asigura condiții optime pentru dezvoltarea mobilității urbane durabile se recomandă implementarea tuturor măsurilor de intervenție propuse în această analiză. Doar în cazul realizării celor patru măsuri este posibilă depășirea problemelor identificate și asigurarea sinergiei în realizarea celor patru funcții de bază ale municipalității pentru îmbunătățirea condițiilor de mobilitate

Pentru mai multe detalii, puteți urmări în reluare Audierea Publică aici, precum și consulta aici analiza de politicii publice. Mai multe informații despre audierile și propunerile de politici publice ale IPRE pot fi accesate pe pagina noastră web și Facebook.

Audierea publică a fost a zecea la număr din seria de consultări publice, organizate de IPRE în 2018-2019.

Reamintim că Audierile publice sunt organizate în cadrul Proiectului „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”, implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). Până la sfârșitul anului 2019, ne propunem să contribuim la formularea a 12 propuneri de politici publice în domeniul serviciilor publice, transportului public și reformei administrației publice din mun. Chișinău. Activitățile sunt realizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, precum și un grup de experți independenți din cadrul societății civile.