Eveniment de totalizare a proiectului „Parteneriate durabile pentru Egalitate și Pace”Eveniment de totalizare a proiectului „Parteneriate durabile pentru Egalitate și Pace”

0 02 05 3581676255289b9ac59504bb744963b3e9d770f4ea1316e7d50332fab5e8a818 882774dd8a9ed87

La data de 25 ianuarie 2024, a avut loc evenimentul de totalizare și prezentarea rezultatelor proiectului „Parteneriate durabile pentru Egalitate și Pace”, care a avut drept scop creșterea capacităților și cunoștințelor OSC-urilor și APL-urilor din RDS pentru a se implica activ în asigurarea păcii și egalității de șanse la nivel local și creșterea rezilienței la situații de criză.
Pe parcursul acestui proiect, am lucrat împreună pentru a construi parteneriate durabile care să promoveze egalitatea și să contribuie la consolidarea păcii în societatea noastră. Am fost martori la schimbări semnificative și la eforturile susținute ale fiecărui participant în realizarea obiectivelor noastre comune.
Evenimentul final a fost o ocazie de a celebra realizările noastre colective, de a evidenția impactul pe care l-am avut și de a ne încuraja reciproc pentru proiectele și parteneriatele viitoare.

Acest proiect a fost finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit.