(doc) Organizațiile societății civile solicită retragerea propunerilor de modificare a procedurii de selecție a Procurorului General(doc) Organizațiile societății civile solicită retragerea propunerilor de modificare a procedurii de selecție a Procurorului General

Mai multe organizații ale societății civile au lansat marți, 16 ianuarie 2024, un apel public prin care solicită retragerea proiectului de lege care prevede excluderea obligativității acordării punctajului în procedura de selecție a Procurorului General. Semnatarii remarcă o serie de riscuri și abateri, care pot afecta transparența și meritocrația concursului desfășurat în prezent de Consiliul Superior al Procurorilor.

Potrivit proiectului de lege, candidatul care va acumula cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puțin de jumătate din numărul membrilor prezenți la ședința CSP, va fi propus Președintelui Republicii Moldova pentru a fi numit în funcția de Procuror General.

În prezent, cadrul normativ prevede că Procurorul General este desemnat în baza punctajului acordat de fiecare membru al CSP, în baza unor criterii aprobate și cu argumentarea punctajului acordat pentru fiecare candidat. Punctajul obținut de candidat este media punctajului oferit de toți membrii CSP care au evaluat candidatul. Punctajul final se publică pe pagina web oficială a CSP.

Membrii societății civile susțin că alegerea prin vot reprezintă un regres, întrucât oferă o discreție mai mare decât evaluarea candidaților în baza unor criterii prestabilite și a punctajului.

„Votul nu presupune obligația celui care îl oferă să își justifice decizia, pe când din criteriile prestabilite și punctaj rezultă care au fost aspectele apreciate și mai puțin apreciate ale fiecărui candidat, fiind mai clar de ce un candidat este preferabil altuia”, se arată în textul apelului.

Pe lângă asta, organizațiile societății civile susțin că acordarea punctajelor de către membrii CSP permite identificarea încercărilor de manipulare a rezultatelor, acest fapt devenind imposibil în cazul aplicării noilor prevederi legislative propuse în proiect.

Organizațiile semnatare admit și posibilitatea manipulării punctajului și propun ca soluție pentru diminuarea acestui risc aplicarea punctajului median, în locul calculării punctajului mediu.

Semnatarii apelului expediat Parlamentului și Consiliului Superior al Procurorilor subliniază că inițiativa care prevede excluderea acordării punctajului în procesul de selecție a Procurorului General este în contradicție cu angajamentele asumate de Republica Moldova în atingerea obiectivelor sale, care au stat la baza deschiderii negocierilor de aderarea la Uniunea Europeană.

Comisia Europeană, în raportul său, a enunțat în mod categoric că Moldova trebuie să asigure numiri transparente și bazate pe merit în principalele organisme de guvernanță judiciară și de procuratură, inclusiv în procesul de selecție și numire a unui nou Procuror general.

În acest sens, organizațiile semnatare:

  • solicită autorului retragerea proiectului de lege nr. 491;
  • în eventualitatea în care autorul proiectului insistă asupra promovării acestuia, solicită Parlamentului Republicii Moldova respingerea proiectului de lege nr. 491;
  • îndeamnă Consiliul Superior al Procurorilor să organizeze concursul pentru selectarea Procurorului General în condiții de maximă transparență, în baza unor criterii clare și relevante pentru funcția dată, inclusiv aplicarea punctajului median și publicarea punctajului acordat fiecărui candidat de către fiecare membru al CSP, detaliat pentru fiecare criteriu.

Întregul apel și lista semnatarilor pot fi găsite pe acest link.