Recepție la terminarea lucrărilor de construcție a sistemului comunal de canalizare pentru locuitorii din Nișcani 

2Nișcani, 14 decembrie 2023 - ADR Centru a organizat o ședință de recepție a lucrărilor pentru obiectivul ,,Rețele de canalizare în satul Nișcani, raionul Călarași", executat în cadrul proiectului regional ,,Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni, prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare".

Evenimentul a întrunit reprezentanții tuturor entităților implicate în implementarea proiectului de dezvoltare regională, care asigură locuitorilor din Nișcani acces îmbunătățit la servicii calitative de utilitate publică.

Executarea lucrărilor recepționate reprezintă construcția a două stații de pompare a apelor uzate, peste 3 km de rețea de canalizare gravitațională și aproape 1,5 km de rețea de canalizare sub  presiune, precum și dotarea cu două generatoare performante Diesel de 50 și 20 KW.

Acești indicatori tehnici reprezintă o contribuție semnificativă la îmbunătățirea vieții locuitorilor din Nișcani, asigurându-le un acces îmbunătățit la servicii calitative de utilitate publică. Membrii comisiei de recepție au inspectat cu atenție lucrările și au confirmat calitatea acestora. De asemenea, s-a remarcat implicarea și conlucrarea eficientă a autorităților locale, care au contribuit la realizarea proiectului în termen.

Investiția în infrastructura de canalizare, în valoare de peste 12,5 milioane de lei, a fost acoperită din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Această inițiativă nu doar îndeplinește obiectivele naționale privind asigurarea localităților cu sisteme de canalizare, ci și susține regionalizarea serviciilor de Apă - Canal.

ADR Centru consideră că acest obiectiv reprezintă o realizare semnificativă în promovarea dezvoltării socio-economice și crearea unui mediu durabil și sănătos pentru comunitatea locală. Prin astfel de proiecte, agenția continuă să fie un partener activ în facilitarea progresului și îmbunătățirii calității vieții în regiune.