De ce unele manuale școlare ajung să coste peste 400 de lei? Explicațiile oferite de Ministerul Educației și CercetăriiBanere articoleDe curând, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a dat startul unei noi proceduri de achiziții de manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. În perioada 8 august 2022 - 23 ianuarie 2023 editurile și autorii au avut la dispoziție timpul necesar pentru a-și depune ofertele care ulterior urmau a fi deschise și analizate de către un grup de lucru specializat. În urma unei analize a celor 46 de loturi de manuale solicitate de MEC, A.O. „Părinți Solidari” a constatat că tirajul unor manuale depășește considerabil numărul oficial de elevi din instituții, iar costurile manualelor din loturile cu tiraj mic este semnificativ mai mare decât cele din loturi cu tiraj mai mare.

Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), în anul de studii 2021 -2022, circa 336 173 de elevi învățau în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, dintre care 137.942 în clasele 1-4, 160.857 în clasele 5-9, iar 37.914 – clasele 10-12.  

 

Total

Clasa 1

Clasa 2

Clasa 3

Clasa 4

Clasa 5

Clasa 6

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

Total pe tara

336 713

36 658

33 777

34 271

33 236

33 856

33 400

31 476

31 034

31 091

13 467

12 597

11 850

Conform listelor loturilor de manuale puse la licitație, MEC a solicitat un tiraj de 43.700 de manuale de geografie pentru clasa a VI-a, dintre care 35.000 editate în limba română, iar 8700 traduse în limba română, asta deși în clasa a VI-a studiază 33.400 de elevi.

Astfel, se atestă un surplus de 10.300 de manuale, ceea ce constituie 23,5% din tirajul total. Același lucru poate fi observat și la alte titluri de manuale precum:

  • Biologie pentru clasa a VI-a  (43.700 de unități, dintre care 35.000 editate în limba română, iar 8700 traduse în limba română, pentru 33.400 de elevi) – surplus de 23,5%;
  • Geografie pentru clasa a VII-a (43.700 de unități, dintre care 35.000 editate în limba română, iar 8700 traduse în limba română, pentru 31.476 de elevi) – surplus de 27,9%;
  • Matematică pentru clasa a VIII-a (43.700 de unități, dintre care 35.000 editate în limba română, iar 8700 traduse în limba română, pentru 31.034 de elevi) – surplus de 28,9%;
  • Chimie pentru clasa a IX-a (43.700 de unități, dintre care 35.000 editate în limba română, iar 8700 traduse în limba română, pentru 31.091 de elevi) – surplus de 28,8%;
  • Istoria românilor și universală pentru clasa a X-a (24.350 de unități, dintre care 19.000 editate în limba română, iar 5350 traduse în limba română, pentru 13.467 de elevi) - surplus de 51.3%;

Este evident faptul că manualele se tipăresc cu un număr de rezervă, dar acest lucru nu argumentează de ce tirajul total poate depăși cu 50% numărul elevilor care învață în instituții. Astfel, am solicitat o explicație asupra acestui fenomen din partea reprezentanților MEC, întrebându-i de ce surplusul este atât de mare, cine este responsabil de formarea tirajelor, în ce mod, dar și unde sunt repartizate cărțile în rezervă.

Potrivit MEC, comenzile de manuale sunt formate de organele locale de specialitate în domeniul învățământului (ODSÎ), în baza informațiilor cu privire la numărul maxim al elevilor și al cadrelor didactice care se preconizează că vor folosi manualul pe perioada de utilizare a acestuia, furnizate de către instituțiile de învățământ. Aceste date sunt însumate și se stabilește comanda de manuale la nivel de unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea. Fondul special pentru manuale (FSM) se arată responsabil de inspectarea stocurilor de manuale, colectarea și analiza datelor furnizate de organele locale de specialitate în domeniul învățământului. Acesta generalizează comenzile de manuale pe republică, în baza comenzilor ce i-au fost prezentate de OLDSÎ, formează tirajele de manuale și le depune la MEC spre coordonare și aprobare.

„În comanda de manuale se va include și rezerva de stoc în mărime de până la 7% din numărul maxim de elevi și cadre didactice, la nivel de unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, care se preconizează că vor folosi manualul pe perioada de utilizare a acestuia”, se arată într-o precizare oferită pentru A.O „Părinți Solidari” de către MEC.

Mai mult, MEC comunică și că durata de utilizare a manualelor pentru elevii claselor I-IX se aprobă de MEC și constituie de regulă 4 ani, iar pentru elevii de treaptă liceală - 5 ani.

Un alt lucru remarcat de către A.O. ”Părinți Solidari” este costul ridicat per manual în loturile cu tiraj mic. Acest lucru reiese din oferta făcută publică de către MEC. Dacă pentru un lot de 43.700 de manuale de chimie pentru clasa a IX-a ministerul a pus la dispoziție 1.553.737,31 de lei, ceea ce presupune un cost de circa 35 de lei per bucată, un manual de limba și literatura ucraineană pentru clasa a V-a ar costa în jurul a 420 de lei, pentru 630 de bucăți fiind puși de dispoziție 246.782,78 de lei. Cazuri similare se atestă per general în loturile cu manuale destinate școlilor cu predare într-o altă limbă decât cea româna.

  • Limba şi literatura ucraineană pentru clasa a II-a – 272,20 de lei per unitate (178.232 de lei pentru 650 de bucăți);
  • Limba şi literatura ucraineană pentru clasa a III-a – 391,70 de lei per unitate (254.617,15 de lei pentru 650 de bucăți);
  • Limba şi literatura bulgară pentru clasa a IV-a – 378,66 de lei per unitate (352.155,10 de lei pentru 930 de bucăți);
  • Limba şi literatura bulgară pentru clasa a VII-a – 404,77 de lei per unitate (384.537,18 de lei pentru 950 de bucăți).

Într-un răspuns la o solicitare de informație către MEC, din partea A.O. „Părinți Solidari”, se argumentează suma cheltuielilor prin faptul că acestea sunt raportate la numărul manualelor din lot. Astfel, cu cât sunt mai multe manuale în lot, cu atât costul unui manual e mai mic și invers, cu cât mai puține manuale sunt în lot, cu atât costul unui manual este mai mare.

„În procesul de tipărire a manualului, un cost semnificativ îl constituie matrița tipografică și cheltuielile tipografice, care permit tipărirea a peste 15.000 de exemplare. În cazul în care se tipărește un tiraj mic, acea matriță se aruncă, iar toate cheltuielile (diferența de cost de la 15.000 de exemplare la numărul tipărit) se răsfrâng asupra costului manualului”, susțin reprezentanții MEC.

Dat fiind faptul costurilor atât de ridicate pentru unele titluri de manuale, apare întrebarea cine și în ce mod recuperează costurile pentru manualele pierdute sau deteriorate de elevi.

Conform informațiilor oferite de către MEC, în învățământul primar, manualele pierdute sau deteriorate de către elevi se înlocuiesc de către părinți cu manuale de același titlu. În cazul în care manualul pierdut sau deteriorat nu poate fi înlocuit cu manuale de același titlu, se permite înlocuirea lui cu alt titlu de carte pentru copiii de vârsta respectivă, la un preț echivalent cu prețul de achiziție al manualului.

Pe de altă parte, în învățământul liceal, potrivit Schemei de închiriere a manualelor stabilită de FSM și aprobată de MEC, anual sunt hotărâte plățile de înlocuire pentru manualele deteriorate sau pierdute.

„Instituțiile de învățământ împreună cu ODSÎ și cu FSM sunt responsabile de gestiunea plăților menționate. Din experiența anului de studii 2021-2022, instituțiile de învățământ împreună cu OLSDI au înregistrat și raportat o frecvență rară a cazurilor de deteriorare sau pierdere a manualelor școlare. Plata de înlocuire pentru manualele substanțial deteriorate sau pierdute este egală cu prețul precizat al manualului în anul respectiv”, a comentat MEC într-un răspuns la o solicitare.

În școlile din Republica Moldova se atestă insuficiența mai multor titluri de manuale, în condițiile în care, în ultimii patru ani, din cinci proceduri de achiziții de manuale lansate, trei au fost anulate. În cadrul ultimei proceduri de achiziție Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anunțată la 23 iunie 2022, urmează să fie achiziționate 69 titluri de manuale, împărțite în 47 de loturi, cu o valoare estimată totală de 54 789 038 lei (fără TVA). La 23 ianuarie 2023 au fost deschise ofertele depuse în cadrul procedurii menționate, la moment fiind în derulare procesul de evaluare a acestora.

Acest articol este un produs al proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, desfășurat de AO „Părinți Solidari”, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante. Opiniile exprimate și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor articolului și nu reflectă neapărat opinia   IDIS „Viitorul” și a donatorului.