Rezultatele obținute în cadrul proiectului post-doctoral desfășurat în ASEM: “Crearea modelului de management al schimbărilor organizaționale pentru întreprinderile mici și mijlocii prin provocările Industrializării 4.0”ith
Obiectivul general al proiectului “Crearea modelului de management al schimbărilor organizaționale pentru întreprinderile mici și mijlocii prin provocările Industrializării 4.0”constă în acordarea suportului științific și instrumentar inovativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în condiții de transformare digitală și schimbări sociale prin formularea și aprobarea  modelului de management al schimbărilor organizaționale.

Pe parcursul anului 2022 s-a urmărit atingerea următoarelor obiective:

 • Justificarea principalelor provocări ale societății și businessului, conform Industriei 4.0 pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
 • Analiza modelelor existente de schimbare și identificarea bazei pentru IMM-urile din Republica Moldova
 • Desfășurarea efectivă a cercetării asupra problemelor legate de managementul schimbărilor în cadrul IMM-urilor (pilotarea obiectelor)
 • Prelucrarea datelor cercetării, formularea concluziilor cu privire la ipoteze

Pentru atingerea scopului și obiectivelor, considerând acțiunile planificate, au fost înregistrate următarele realizări:

 • Cercetarea teoretică a conceptelor fundamentale, legate de provocările Industrializării 4.0, managementului schimbărilor, managementului inovațiilor, specificul funcționării IMM.
 • Realizarea unei sinteze de concepte, analiză comparativă a abordărilor și justificarea propriei viziuni asupra proceselor de schimbare organizațională.
 • Elaborarea unei metodologii de evaluare a problemelor schimbării organizaționale pentru ÎMM din RM
 • Definirea ipotezelor de cercetare
 • Fundamentarea obiectului de cercetare, colaborararea cu antreprenorii în privința efectuării cercetării
 • Efectuarea unui studiu statistic al obiectului de cercetare
 • Analiza activităților obiectului de cercetare,
 • Identificarea principalelor probleme de funcționare asociate proceselor de transformare (Industria 4.0)
 • Identificarea principalelor obstacole în calea implementării schimbărilor transformaționale
 • Analiză de date a IMM-urilor,
 • Analiza specificului managementului ÎMM-urilor cercetate, utilizând diferite tehnici de diagnoză a managementului.

Indicatorii de performanță aferenți Proiectului în anul 2022 au înregistrat următoarele valori:

 • Elaborarea și editarea Monofrafiei științifice -1
 • Articole în reviste științifice în străinătate -1
 • Articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria B -1
 • Articole în culegeri ştiinţifice în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)-4
 • Articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale în Republica Moldova -3
 • Participări la conferințe științifice internaționale, organizate peste hotare – 4
 • Participări la conferințe științifice internaționale, organizate în Republica Moldova-3
 • Organizarea a 4 meselor rotunde cu participarea cercetătorilor științifici, antreprenorilor, studenților și masteranzilor: ”Gestionarea drepturilor de proprietatea intelectuală pentru afacerile innovative”(data 03.02.2022, ora 13.00, platforma ZOOM), Masa rotundă ”Inovații în business: provocări și soluții” (data 09.02.2022, platforna ZOOM), „Transformarea digitală: proprietatea intelectuală și trendurile în domeniul High-Tech”(18.04.2022, platforma ZOOM), Masa rotunda ”Activitatea organizației în condiții de turbulență” (03.10.2022), Masa rotunda ”Managementul schimbării și optimizarea proceselor în companiile autohtone” (07.11.2022).
 • Organizarea și desfășurarea chestionării antreprenorilor la tematica proiectului – 46 întreprinderi autohtone,
 • Vizita de studiu la D.A.Tsenov Academy of Economics-Svishtov, Bulgaria

Coordonatorul Proiectului „Crearea modelului de management al schimbărilor organizaționale pentru întreprinderile mici și mijlocii prin provocările Industrializării 4.0”, cu cifrul 22.00208.0807.10/PD I”, este Irina DOROGAIA, dr., conf. univ., ASEM.

 

vfyj