În premieră, CJI lansează studiul „Piața mass-media din Republica Moldova: realități și tendințe”În 2022, mass-media din Republica Moldova va continua să se confrunte cu probleme devenite deja tradiționale: influența holdingurilor afiliate politic, lipsa resurselor financiare, exodul forței de muncă și penuria de cadre calificate. La fel, presa va trebui să facă față efectelor generate de Covid-19, dar și să continue procesul de adaptare la realitățile provocate de pandemie. Concluziile se regăsesc în studiul  „Piața mass-media din Republica Moldova: realități și tendințe”, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) pe 28 februarie.

Potrivit studiului, peisajul competițional va rămâne puternic influențat de holdingurile afiliate politic și va deveni mai evidentă concurența dintre televiziune și online, dar televiziunea își va adjudeca întâietatea în preferințele de consum și, corespunzător, în cifra de afaceri. Presa scrisă, în virtutea creșterii prețului la hârtia de ziar și, eventual, la distribuția publicațiilor periodice, s-ar putea să fie nevoită să-și reducă tirajul și să-și continue fortificarea variantei online.

Piața publicității, cu certitudine, se va confrunta cu rata galopantă a inflației și, drept consecință, cu reducerea cererii de consum. Diminuarea cererii de consum, pe care se bazează economia autohtonă, i-ar putea determina pe furnizorii de publicitate comercială fie să-și restrângă bugetele, fie să-și  reorienteze politicile de difuzare a publicității, inclusiv prin intermediul mass-mediei.

Fiind o noutate pe segmentul de cercetare media în Republica Moldova, studiul  „Piața mass-media din Republica Moldova: realități și tendințe” reprezintă o radiografie complexă a situației mass-media din țara noastră, care oferă date de referință despre domeniul audiovizualului, presa scrisă, cea online și rețelele sociale. Cercetarea definește piața mass-media și prezintă o analiză generală a segmentelor pieței din perspectiva factorilor interni și externi care stimulează sau obstrucționează  dezvoltarea pieței, descrie peisajul competițional (cu accent pe liderii pe piață și tranzacțiile care au schimbat piața în ultimii ani, rating/popularitate, fondatori/beneficiari finali, cifre de audiență,  cifre de afaceri etc.), De asemenea, este analizat potențialul pieței de publicitate (tendințele și ritmul de creștere, factorii de influență asupra pieței, actorii principali pe piață (clienți de publicitate și canalele principale de promovare) și profilul consumatorilor și a preferințele lor, din perspectiva factorilor demografici.

Cercetarea mai arată că, în 2022, pe piața mass-media ar putea exista premise de înaintare pe segmentul de edificare a unor politici publice, conform Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei, în condiții de stabilitate politică, economică și socială pe de o parte, dar și de depășire a crizei pandemice, pe de altă parte.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea sustenabilității mass-media din Moldova”, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și finanțat de Ambasada SUA în Moldova. Constatările și concluziile enunțate țin de responsabilitatea autorilor și nu reflectă în mod necesar viziunea Ambasadei SUA în Moldova.