Masa rotundă de prezentare a proiectului Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni 2022-2026Masa rotunda Program TineretMiercuri, 15 septembrie 2021, în regim online, pe platforma Zoom, a fost organizată Masa rotundă de prezentare a proiectului Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni și a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2026, la care au participat administrația raionului Ialoveni, consilieri raionali, membrii grupului de lucru responsabili de elaborarea programului și tineri din localitățile raionului Ialoveni.

Tinerii din raionul Ialoveni reprezintă o resursă valoroasă care poate susține dezvoltarea durabilă a localităților dacă beneficiază de o serie de condiții și servicii menite să activeze și exploreze potențialul acestui grup a populației. Programul de dezvoltare a politicilor de tineret este un document de politică publică ce are menirea să consolideze și să ghideze acțiunile autorităților publice locale, pe sectorul de tineret, în perioada anilor 2022 – 2026. Programul vine să demonstreze preocuparea tuturor actorilor locali – administraţiei publice locale, sectorului asociativ, agenţilor economici, instituţiilor de educaţie, grupurilor de iniţiativă, că tinerii reprezintă grupul ţintă al dezvoltării în regiune.

Programul reprezintă un complex de activităţi orientate spre crearea condiţiilor şi oportunităţilor de dezvoltare a tinerilor. În acelaşi timp, documentul reprezintă un set de activităţi strategice, realizarea cărora este posibilă numai în baza colaborării tinerilor cu administraţia publică locală, sectorul asociativ şi cel privat.

În procesul de elaborare a programului au fost implicați direct circa 200 de tineri din 23 de localități ale raionului Ialoveni: Ialoveni, Bardar, Costești, Răzeni, Molești, Puhoi, Mileștii Mici, Zîmbreni, Suruceni, Malcoci, Hansca, Ulmu, Dănceni, Nimoreni, Cărbuna, Cigîrleni, Horești, Ruseștii Noi, Văsieni, Gangura, Horodca, Țipala, Sociteni. Procesul a fost facilitat de dl Vitalie Cîrhană, expert politici de tineret și planificare strategică.

Procesul de elaborare a programului s-a desfăşurat în perioada aprilie – august 2021 și a constat în mai multe etape:
– La etapa iniţială a avut loc procesul de colectare a informației despre problemele cu care se confruntă tinerii prin organizarea Forumului Raional de Tineret, partea I-îi, pe 5 iunie 2021, precum și analiza situaţiei tinerilor prin colectarea de date de către membrii grupului de lucru creat în cadrul Consiliului Raional;
– A doua etapă a constat în desfășurarea sesiunii de elaborare a direcţiilor prioritare, analiza SWOT, stabilirea obiectivelor şi rezultatelor aşteptate ale programului;
– A treia etapă a constat în desfășurarea sesiunii de elaborare a Planului de acţiuni, stabilirea indicatorilor, a mecanismului de monitorizare şi evaluare a programului;
– La a patra etapă a avut loc informarea şi consultarea tinerilor cu privire la conţinutul Programului şi a Planului de acţiuni pentru anii 2022-2026, acțiune realizată în cadrul Forumului Raional de Tineret, partea a II-a, organizat pe 30 iunie 2021.

Prezenți la eveniment, Dl Mihail Silistraru, Președintele Raionului Ialoveni și Dna Eugenia Bordeianu, consilier raional, președintele comisiei de specialitate Învățământ, cultură, culte, turism, au reiterat faptul că prin implementarea acestui program ne propunem să avem o regiune în care toți tinerii sunt rezilienți, capabili să-și realizeze drepturile, potențialul maxim și să contribuie la construirea unor comunități pașnice, incluzive și durabile. Oficialii au dat asigurări că proiectul Programului va fi inclus în agendă, spre examinare și adoptare, la următoarea ședință a Consiliului Raional Ialoveni.

Proiectul Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni și a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2026 poate fi consultat pe pagina web www.fondultinerilor.md

Înregistrarea live a evenimentului poate fi accesată pe pagina de Facebook a Eco-Răzeni.

Menționăm că Programul a fost elaborat în concordanță cu principalele priorități, strategii și programe în domeniul de tineret, la nivel internațional, național și local. Documentul transpune viziunea raionului Ialoveni pentru dezvoltarea sectorului de tineret și punerea în aplicare a principiilor și direcțiilor prioritare stabilite în Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret. Documentul a fost elaborat în conformitate cu rigorile și standardele în domeniu, inclusiv prevederile Hotărârii de Guvern nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, fiind elaborată în mod participativ, prin implicarea tuturor părților interesate și consultare publică.

Masa rotundă s-a desfășurat în cadrul proiectului regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, implementat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni, în contextul Programului de granturi ,,Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.