UE // Comitetul local de cetățeni Falestii Noi, in comun cu primaria locala, si-au elaborat Strategia de comunicare si implicare a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor și de monitorizare a investițiilor publiceÎn cadrul ultimului din cele 3 ateliere preconizate, membrii Grupului de lucru și CLC Făleștii Noi au elaborat Strategia de comunicare și implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și de monitorizare a investițiilor publice pentru anii 2021-2023.

Participanții la eveniment au luat cunoștintă cu textul strategiei, comentariile experților asupra procesului de elaborare participativă a ei, sarcinilor privind monitorizarea, evaluarea și implementarea Strategiei de comunicare și implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și monitorizare a investițiilor publice. La elaborarea ei au participat atat membri Comitetului Local de Cetateni, societatii civile, cat si functionari si consilieri ai Consiliului local Falestii Noi, in frunte cu primarul comunei Vladimir Bejenari.

Evenimentul a fost organizat de AO „CUTEZĂTORUL” în colaborare cu AO „Noi viitorul luminos”, Consiliul raional Fălești, primăria orasului, DPGCL Fălești și Consiliul raional al tinerilor.

AO ”CUTEZĂTORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Cetăţeni implicaţi - comunităţi dezvoltate - servicii de calitate” în raionul Fălești.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

#ÎmpreunăMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md CASMED.