Manifestul societăţii civile pentru o guvernare responsabilă şi democraticăConştienţi de complexitatea crizelor politice, economice, sociale şi morale, îngrijoraţi de amploarea violenţelor din aprilie a.c., noi, reprezentanţii societăţii civile, considerăm necesar şi oportun să adresăm un mesaj special clasei politice liberal-democrate, învingătoare în urma scrutinului parlamentar anticipat din 29 iulie 2009, chemând-o să pună bazele unei guvernări esenţial noi, moderne şi responsabile, capabile să asigure calitate europeană procesului de transformare democratică a Republicii Moldova.

Voinţa semnatarilor acestui Apel este de a aduce în atenţia partidelor politice, care vor forma noua Alianţă la guvernare, faptul că obiectivele democratice pe care le promovează societatea civilă urmează a fi susţinute cu mai multă atenţie şi responsabilitate. Menţionăm că o Foaie de Parcurs a fost lansată de către societatea civilă în vederea depăşiri crizei politice şi pentru o integrare europeană a ţării. Această Foaie de Parcurs a fost susţinută de partide la 15 iunie 2009. Multe dintre promisiunile electorale au servit în ultimele luni ca platformă comună a tuturor forţelor democratice şi europene din ţara noastră.

Adresăm acest Manifest tuturor liderilor de partide liberale şi democrate, care şi-au dat girul lor pentru o guvernare eficientă şi democratică, în vederea integrării europene a ţării noastre, având următoarele solicitări:

1. Depolitizarea funcţiei de preşedinte a RM. În calitatea sa de „arbitru naţional” şi de „garant al suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării”, noi credem că viitorul şef de stat trebuie să–şi suspende calitatea sa de membru al unui partid politic pe durata deţinerii funcţiei deţinute, tratând astfel cu moderaţie şi echilibru cetăţenii acestei ţări, sau să fie ales din rândul personalităţilor marcante, ce se bucură de popularitate în rândul cetăţenilor Republicii Moldova. Preşedintele nou, conform practicilor de succes europene, va trebuie să cumuleze calităţile necesare pentru a contribui substanţial în procesul de integrare europeană. Numele candidaţilor la funcţia de preşedinte al RM vor fi discutate în public, bucurându-se astfel de obţinerea unei autentice legitimităţi democratice, de natură să conducă spre reconciliere şi consens naţional.

2. Investigarea completă şi obiectivă a evenimentelor din aprilie, cu sprijin internaţional. Este dreptul fiecărui cetăţean al RM să cunoască adevărul despre autorii provocărilor şi violenţelor din aprilie 2009. Aceste violenţe au fost urmate de acţiuni grave de intimidări şi abuzuri ale drepturilor omului, culminând cu torturi aplicate unor manifestanţi paşnici din capitala RM, dar şi cu împiedicarea unui proces judecătoresc imparţial şi liber al cetăţenilor reţinuţi. Solicităm ca noul Parlament să instituie o Comisie Specială a Parlamentului, cu participare internaţională, cu scopul investigării tuturor probelor şi acuzaţiilor aduse de către autorităţi şi societate pe durata tragicelor evenimente. Ne dorim ca vinovaţii de incendierea clădirilor oficiale, precum şi cei care au aplicat represiuni contra protestatarilor paşnici să fie pedepsiţi conform legislaţiei în vigoare.

3. Consolidarea Parlamentului ca autoritate reprezentativă supremă. Sistemul politic profesat de guvernările anterioare au fost nefaste pentru sistemul echilibrului de puteri în stat. Am putut vedea cum legislativul devine o jucărie în mâinile executivului în stat, concomitent cu excluderea opoziţiei politice, dar şi cu sporirea represaliilor contra persoanelor neloiale puterii politice. Ne dorim un stat democratic, în care Parlamentul reprezintă cu adevărat „voinţa supremă” a naţiunii politice. Suntem pregătiţi să contribuim în acest sens cu toată experienţa noastră, cu ideile, instrumentele şi expertiza necesară, în cazul în care noul legislativ ne va trata cu respect şi va deschide larg uşile sale pentru cooperarea cu societatea civilă.

4. Aplicarea riguroasă a principiului de separaţie şi cooperare a puterilor în stat. Cetăţenii RM îşi doresc o guvernare responsabilă, deschisă şi supusă autorităţii legilor. Aşteptăm rezultate concrete din partea partidelor pe care le-aţi condus în ultima campanie în scopul implementării unor ample acţiuni de restabilire a instituţiilor statului de drept, supremaţia legii şi reforma sistemului de securitate, inclusiv a celui judecătoresc, prin acţiuni naţionale dar şi internaţionale cum ar fi instalarea unei Misiuni „Rule of Law” a UE pe domeniul procuraturii, ministerului de interne, serviciilor de securitate şi ale altor structuri de forţă.

5. Formarea echipei executive cu capacităţi necesare accelerării reformelor democratice. Ne dorim un Guvern al RM care să se distingă prin profesionalism şi eficienţă, prin transparenţă asumate la nivel individual şi de echipă, în spiritul unei administraţii europene şi democratice. Depolitizarea funcţiei publice şi promovarea pe criterii de performanţe şi calităţi meritocratice profesionale vor fi criteriile pe care dorim să le vedem la baza constituirii unei viitoarei echipe guvernamentale.

6. Crearea unui Consiliu Naţional Anti-Criză în Republica Moldova. Viitoarele autorităţi naţionale vor trebui să depună eforturi majore şi convingătoare în vederea relansării economiei naţionale, deblocării mediului de afaceri din punct de vedere administrativ şi politic, asigurând canale eficiente de comunicare cu reprezentanţii societăţii civile şi mediului de afaceri. Consiliul Naţional Anti-Criză va participa la negocierea condiţiilor de asistenţă economică externă cu instituţiile financiare internaţionale, având funcţii consultative în raport cu autorităţile publice. Consiliul Naţional Anti-Criză va monitoriza acţiunile statului în depăşirea crizei economice şi consecinţelor sociale ale acesteia.

7. Asigurarea unui climat favorabil pentru mass-media libere şi independente. Rezolvarea juridică şi practică a situaţiei editoriale a IPNA Teleradio-Moldova, precum şi crearea unui spaţiu informaţional unitar, democratic şi european pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cetăţeanul trebuie să fie protejat prin lege de agresiune ideologică, campanii virulente şi acţiuni de dezinformare. Noul guvern trebuie să-şi asume integral obiectivul lichidării cenzurii politice, asigurarea respectării de către mass-media a normelor legale şi standardelor profesionale, întărirea controlului public şi a independenţei instituţiilor legale de coordonare (Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul Observatorilor al IPNA „Compania Teleradio-Moldova”) şi sancţionarea discursului virulent.

8. Sporirea încrederii în societate faţă de autorităţile publice. Agresivitatea ultimelor campanii electorale şi proferarea unor acide acuzaţii politice au afectat stabilitatea şi calmul social în Republica Moldova. Este necesar ca noile autorităţi naţionale să depună eforturi susţinute pentru reclădirea încrederii în societate, reducerii gradului de ură şi discurs virulent. Pentru aceasta, noua guvernare trebuie să amelioreze cooperarea cu mass-media şi ONG-urile de media în vederea îmbunătăţirii cadrului legal mass-media; să amendeze Codul Audiovizualului pentru a asigura independenţa CCA şi a creşte eficienţa acestei structuri; să modifice prevederile Codului civil în vederea stabilirii unui plafon pentru despăgubirile morale; să asigure că autorităţile de orice nivel respectă legislaţia în vigoare, în special Legea privind accesul la informaţie; să monitorizeze toate cazurile de abuz împotriva jurnaliştilor şi să-i sancţioneze pe acei care le admit; să asigure condiţii egale de activitate pentru toate mass-media, dezrădăcinând practicile de tratament preferenţial pentru anumite mass-media loiale guvernării.

9. Consolidarea statutului RM în relaţia sa cu UE şi normalizarea urgentă a relaţiilor cu statele vecine. Societatea civilă aşteaptă ca noua guvernare să suspende cât mai repede posibil regimul de vize pentru România, introdus fără motiv, pe fundalul protestelor politice din capitala RM. Totodată, vă chemăm să acceleraţi demersul şi acţiunile efective de integrare europeană a RM, obţinând deja în 2010 un statut de asociere a ţării noastre, împreună cu o politică mai generoasă de vize şi facilităţi comerciale. Noi credem că autorităţile naţionale ale RM trebuie să depună cu mult mai multe eforturi în vederea recăpătării credibilităţii pe plan intern şi extern, tratând cu multă responsabilitate angajamentele sale internaţionale.

 

Semnatari:

Sergiu Ostaf, Centrul CReDO

Igor Munteanu, IDIS „Viitorul”

Ion Manole, Asociaţia PROMO-Lex

Nadine Gogu, Centrul Independent deJurnalism

Igor Boţan, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT

Lilia Carasciuc, Transparency International Moldova

Victor Chirilă, Asociaţia de Politică Externă

Vanu Jereghi, IDOM

Vlad Lupan, Analist Independent

Vasile Spinei, Centrul Acces-Info

Petru Macovei, Asociaţia Presei Independente

Alexandru Dorogan, Asociaţia APEL

Lucia Cucu, Asociaţia ANTEM

Valeriu Prohniţchi, Expert Grup

Valeriu Săhărneanu, Uniunea Jurnaliştilor din RM