Lipsa de specialiști în achizițiile publice de la Rezina generează lucrări necalitativePe data de 19 octombrie IDIS „Viitorul” a prezentat al doilea raport de monitorizare achizițiilor publice a primăriei orașului Rezina.

”Ne-am propus asigurarea transparenței a achizițiilor publice prin asistarea autorităților contractante să respecte principiile de bună guvernare (transparență, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate), în scopul de a îmbunătăți sistemul de achiziții publice și, prin urmare, calitatea investițiilor publice”, a explicat Carolina Ungureanu în debutul evenimentului.

Valeriu Rusu , autorul raportului a monitorizat opt cele mai mari contracte de achiziții publice în valoare totală de 13,6 milioane de lei. În contractul de executare a lucrărilor de reparație a căilor de acces la blocurile locative în sumă de 1,7 milioane de lei, autorul susține că în documentația de atribuire nu este specificat cum a fost întocmită valoarea estimată a lucrărilor. În cazul respectiv este necesar elaborarea unui proiect și întocmirea unui deviz de cheltuieli. Documentația de atribuire a fost publicată pe pagina web a autorității locale.

La licitația organizată pentru executarea lucrărilor de construcție a stației de epurare a apelor uzate și montarea instalațiilor de pre-tratare în valoare 4,1 milioane de lei au participat două companii. Una dintre recomandările monitorului ține de alegerea unei proceduri de achiziție potrivită acestor tipuri de lucrări și anume  concursul de soluţii - procedură care permite autorităţii contractante să achiziţioneze un plan sau un proiect, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau al prelucrării datelor, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.

În concluzie, una dintre recomandările monitorului este atragerea specialiștilor și consultanților pentru elaborarea calitativă a documentației de atribuire, în special în cazul lucrărilor complexe pentru asigurarea unei concurențe înalte. O altă recomandare ține de atribuirea contractelor prin diferite tipuri de proceduri (n.a. în cazul prezentului raport – concurs de soluții), efort suplimentar din partea autorităților în atragerea operatorilor economici și asigurarea condițiilor pentru un nivel adecvat al concurenței, în special în cazul procedurilor repetate, inclusiv prin publicare în diverse surse de informare.. Pentru lucrări și servicii complexe, se recomandă atragerea operatorilor economici nerezidenți.

Raportul poate fi accesat aici.

Acest raport a fost realizat în proiectului  „Promovarea dezvoltării locale durabile prin utilizarea transparentă a banilor publici" / “Promoting sustainable local development through transparent use of public money” , finanțat de  Policy Association for an Open Society (PASOS), din Republica Cehă, sub-grant oferit în cadrul proiectului “Partners in Empowerment” (ENPI/2014/354-731), finanțat de Comisia Europeană prin programul  Neighbourhood Civil Society Facility (European Neighbourhood and Partnership Instrument) Regional actions și cofinanţat de Ambasada Olandei. Opiniile exprimate la eveniment nu reflectă în mod necesar poziţia finanţatorilor.

Pentru mai multe detalii contactați Coordonatorul Relații Publice IDIS Viitorul, Victor URSU la adresa de email ursu.victoor@gmail.com sau la telefonul 069017396.