Termoelectrica promite consumatorilor economii de la sistemul de distribuție pe orizontalăSpecialiștii S.A „Termoelectrica” și reprezentanții fondului locativ din municipiul Chișinău s-au întâlnit pe 25 ianuarie în cadrul unei dezbateri publice pentru a discuta despre reeșalonarea datoriilor istorice pentru energia termică și soluțiile de modernizare a serviciilor de termoficare pentru sectorul rezidențial. În timp ce S.A „Termoelectrică” investește în proiecte de eficiență energetică, gestionarii fondului locativ rămân în continuare înglodați în datorii față de furnizori.

Peste 80% din blocurile din mun. Chișinău activează sub forme juridice depășite. Procesul de reorganizare este blocat de faptul că celor care inițiază procesul de reorganizare, li se impune să preia datoriile istorice aferente blocului, care anterior nu le fusese facturate și despre care nu cunosc nimic. În acest caz, datoriile istorice ale fondului locativ față de S.A. „Termocom” trebuie înghețate pentru a nu bloca reorganizarea entităților juridice care gestionează în prezent fondul locativ în asociații de proprietari în condominiu, consideră Victor Parlicov, expert în politici energetice la IDIS „Viitorul”.

Astfel, pe parcursul a 26 de ani s-au acumulat datorii de peste 2,5 miliarde de lei față de furnizorul de căldură, iar fondul locativ rezidențial este lider cu o pondere de 98% din totalul creanțelor.  De asemenea, la finele anului 2017, furnizorul de energie termică „Termoelectrica” avea datorii de circa trei miliarde de lei față de furnizorul de gaze Moldovagaz.

Administratorii văd soluționarea problemei prin radierea datoriilor, dar nu văd soluția pentru încasarea acestor datorii, care, de fapt, este și obligațiunea lor. Toți încearcă să se ascundă după anumite drepturi, dar nimeni nu vrea să-și recunoscă obligațiile contractuale și conform statutelor. Avem contracte care expres prevăd cine sunt consumatorii și care este procedura de facturare. Există asociații care achităcăkdura  direct la Termoelectrica. Venim în ultimul timp în sprijinul administratorilor și avem o deschidere totală”, spune directorul comercial SA „Termoelectrica”, Victor Puiu.

La rândul lor, gestionarii fondului locativ nu înțeleg de unde apar datoriile.

Potrivit lui Victor Cojocaru, președintele Cooperativei de construcție a locuințelor nr.185, datoriile sunt interminabile și continuă ani de zile. „Din cauza veniturilor mici ale populației, solicităm ca achitarea pentru energia termică să se facă până pe 1 octombrie. Din păcate acum sumele achitate vara nu se iau în considerare. Trebuie să punem punct și să calculăm datoriile din ultimii trei ani. Or, statul ar trebui să se gândească la cetățenii care au pensii mizere de 620 de lei”.

„Trebuie să ne punem întrebarea ale cui sunt aceste datorii. Care este datoria reală? În timp ce locatarii sunt consumatorii finali, ei ar trebui să le achite și nu asociațiile de locatari, deoarece noi nu avem nicio datorie față de Termoelectrica. Haideți să colaborăm ca să dispară aceste datorii odată și pentru totdeauna”, îndeamnă Alla Poltavcenco, administratoarea APLP 51/173.

Una din soluțiile propuse în cadrul dezbaterii constă în distribuția pe orizontală a energiei termice, care va reduce costurile pentru căldură. Soluția permite controlul individual al consumului și oferă posibilitatea de a contoriza fiecare apartament în parte. „Blocurile locative cu un astfel de sistem au economii la facturi de peste 30%, în comparaţie cu costul mediu la energia termică pe oraş.  De exemplu, în sezonul 2016 – 2017, diferența de cost între blocul de pe strada Pandurilor și celelalte blocuri din capitală a fost de 51,75%. În acest bloc locativ sunt 28 de apartamente, iar cheltuielile medii pentru fiecare locatar au fost de 1000 de euro”, povestește Nicolae Glingean, director dezvoltare în cadrul SA „Termoelectrica”. Potrivit companiei, în prezent, de instalarea distribuției pe orizontală beneficiază blocul locativ de pe strada Grădinilor, 21, care urmează exemplul blocului de pe strada Pandurilor 52 – primul bloc din capitală care a trecut anul trecut de la sistemul vechi de distribuție la cel nou.

Lucrările de eficiență energetică pot fi făcute doar integral, la nivelul blocului, și nu pentru fiecare apartament în parte. Respectiv, chiar dacă s-ar rezolva toate problemele administrative și juridice, ar rămâne problema economică – populația social vulnerabilă nu ar avea surse pentru a-și achita contribuția la aceste lucrări de eficiență energetică. „Dacă e să admitem că circa 10% din apartamentele din fiecare bloc sunt locuite de consumatori social vulnerabili, atunci cu cele 60 milioane de lei alocate pentru compensanții s-ar putea mobiliza până la 600 milioane de lei pentru investiții în eficiența energetică a clădirilor”, spune Victor Parlicov.

În același timp, expertul în energetică, Sergiu Ungureanu propune liberalizarea pieței energetice și contractarea directă „Trebuie să punem în vizor contractarea directă, să atragem investitori și să modificăm cadrul legislativ. Trebuie să liberalizăm piața de furnizare și să găsim alte surse de producere a energiei. De asemenea, Termoelectrica trebuie să-și ridice scutul de apărare și să colaboreze cu consumatorii”.

Întreprinderea „Termoelectrica" asigură cu agent termic, în perioada rece a anului, peste 186 de mii de apartamente din municipiul Chișinău.

Evenimentul a avut loc în cadrul inițiativei Îmbunătăţirea programului de eficienţă energetică pentru familiile locatare cu venituri mici din Republica Moldova”, implementată de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, cu suportul financiar al fundației britanice World Jewish Relief (WJR). Inițiativa are scopul a ridica standardul de viaţă al familiilor locatare cu venituri mici prin măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice care reduc semnificativ costurile şi consumul de energie.

Pentru detalii, contactaţi, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.