Guvernul, concentrat pe reforma administrației centrale, iar cea locală lăsată în derivăDeși strategia de reformare prevede un șir de acțiuni referitor la administrația publică locală aceste rămân nerealizate. Guvernul s-a concentrat pe reformarea administrației publice centrale, iar cea locală a rămas în plan  secund. În planul de acțiuni este prevăzută și reforma administrativ teritorială - un subiect sensibil, care a rămas blocat. Este opinia exprimată în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic” de către expertul IDIS Viitorul, Viorel Pîrvan.

Realizarea cu succes a reformei administrației publice atât la nivel central, cât și la nivel local,  depinde și este conexă cu alte reforme, care trebuie implementate în Republica Moldova,  precum Reforma de modernizare a serviciilor publice sau Strategia națională de descentralizare. Totodată, reforma administraţiei publice este prevăzută şi în Agenda de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și este fundamentală pentru procesul de integrare în Uniunea Europeană.

Potrivit lui Pîrvan, o acțiune inoportună pe care pedalează administrația publică centrală este instruirea specialiștilor în administrația publică locală privind administrarea patrimoniului public la nivel local. Or, asemenea instruiri pot fi făcute după ce se face descentralizarea patrimonială, delimitarea clară a proprietăților administrațiilor teritoriale, a celei private de cele publice și înregistrarea tuturor bunurilor la nivel local. Iar tot procesul de reformare a administrației publice necesită a fi unul transparent și participativ, în care toate acțiunile și inițiativele urmează a fi consultate public, iar deciziile aduse la cunoștința cetățenilor.

”Reducerea numărului ministerelor și funcționarilor publici a captat atenția opiniei publice, iar celelalte măsuri prevăzute în Strategie au rămas într-un con de umbră. Efectele vizibile ale reformei vor fi simțite atunci când vor fi implementate toate componentele acesteia, cu responsabilizarea administrației publice, gestionarea eficientă a banilor publici, transparentizarea achizițiilor publice, asigurarea participării cetățenilor la procesul de elaborare a politicilor publice, modernizarea și prestarea serviciilor publice calitative cetățenilor, asigurarea angajării și promovării funcționarilor publici în baza meritocrației, salarizarea adecvată și motivarea funcționarilor publici în bază de performanțe, asigurarea descentralizării și autonomiei la nivel local”, a precizat Pîrvan.

În concluzie, expertul IDIS Viitorul a spus că printre obiectivele reformei rămân dezvoltarea și consolidarea unei administrații publice atractive, moderne și performante. Una din prioritățile în domeniu constituie elaborarea și implementarea unui sistem de salarizare transparent, echitabil și orientat spre performanță în vederea motivării  funcționarilor publici.

Emisiunea este realizată de către IDIS „Viitorul” în parteneriat cu Radio Europa Liberă.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.