Monitorizarea deciziilor ANSC contribuie la reducerea intereselor ascunse din achizițiiReformarea sistemului de achiziții este necesară în vederea ajustării sistemului naţional la standardele internaţionale și racordarea acestuia la acquis-ul comunitar, potrivit angajamentelor asumate odată cu ratificarea Acordului de Asociere cu UE. Achizițiile publice eficiente presupun un cadrul legislativ corespunzător, instituții de prevenire a corupției, dar și un sistem al căilor de atac funcțional și eficient în interesul tuturor actorilor. Este declarația directorului IDIS „Viitorul”, Igor Munteanu, făcută în cadrul evenimentului de lansare a rezultatelor monitorizării deciziilor Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC).

Monitorizarea deciziilor (ANSC) reprezintă un pas important pentru depistarea intereselor ascunse din achizițiile publice, corupției și schemelor de mimare a procesului de competiție, respectarea legislației, adoptarea deciziilor corecte și uniformizarea practicii la adoptarea soluțiilor pe marginea contestațiilor. Este de  părere expertul IDIS Viitorul, Viorel Pîrvan, care a monitorizat 152 de decizii ale ANSC, emise în perioada 09.08.2017- 19.01.2018. Monitorizarea a avut loc în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de Uniunea Europeană de și cofinanțat de Fundaţia Hanns Seidel - Republica Moldova.

În urma monitorizării, Dl. Viorel Pîrvan a constatat că ANSC a respins 52% dintre contestații, 19% le-a admis și 24% - admise parțial. Aproape jumătate ANSC le-a considerat neîntemeiate, o treime – tardive și 10% - incomplete. Peste jumătate din procedurile de achiziție contestate vizează bunurile, o treime lucrări și 10% - servicii. ”Din analiza deciziilor, în unele cazuri se observă o atitudine selectivă a ANSC în raport cu examinarea contestațiilor operatorilor economici ceea ce se răsfrânge și asupra soluții adoptate”.

Sunt cazuri când deja s-a format o practică uniformă, care se regăsește în mai multe decizii ANSC. De exemplu, cazurile ce se referă la ”salariul mediu pe oră al muncitorilor-constructori”, care se calculează potrivit cadrului normativ care reglementează salarizarea în sectorul real.

În cadrul evenimentului, coordonatoarea proiectului, Dna Carolina Ungureanu a prezentat un sondaj privind percepția operatorilor economici și autorităților contractante vizavi de activitatea ANSC. Respondenții s-au pronunțat asupra: cadrului legal în materie de soluționarea contestațiilor, procedurii de depunere a unei contestații, procedurii de examinare și soluționare a contestațiilor, transparenței activității ANSC, desfășurării ședințelor deschise de examinare a contestațiilor, credibilității deciziilor/soluțiilor emise de ANSC, imaginii publică a ANSC, clarității rolului ANSC în sistemul achizițiilor, promptitudinii soluționării contestațiilor etc.

”Principala cauză care favorizează procesul de contestare a achizițiilor în viziunea operatorilor economici este corupția (înțelegeri dintre ofertanți sau dintre ofertanți și autoritate) – 29%, iar autoritățile contractante pe primul loc menționează – documentele de atribuire elaborate necalitativ, cu 24,1%. Atât agenții economici cât și autoritățile contractante menționează pe locul doi caietele de sarcini cu specificații tehnice care favorizează un anumit operator (cu 27% și respectiv 21%).  33% din autoritățile contractante și 37 % din agenții economici au menționat despre necesitatea creșterii transparenței activității ANSC, unii din ei recomandând transmiterea online a ședințelor, implicarea în procesul decizional a reprezentanților societății civile, reducerea la zero a influenței politicului, a menționat Dna Ungureanu.

43% a deciziilor respinse de ANSC au invocat motivul tardivității (probabil din motivului necunoașterii în detaliu a procedurii), iar la diferite workshopuri, mese rotunde, interviuri agenții economici au menționat că au nevoie de mai multă informației și de consolidarea capacitățile lor. În acest context, IDIS „Viitorul” a elaborat ghidul „Contestarea în achiziții publice”, care poate fi accesat aici.

Ghidul este format din cinci capitole si cuprinde informație cu privire la  sistemul de soluționare a contestațiilor în achizițiile publice; formularea contestațiilor în cadrul procedurilor de achiziții publice; procedura de examinare și soluționare a contestațiilor; deciziile agenției naționale pentru soluționarea contestațiilor;  practici internaționale privind funcționarea sistemelor de căi de atac în materie de achiziții publice, sistemul de remedii și căi de atac din România.

Iurii Cicibaba, Șef de Cabinet, Ministerul Finanțelor a vorbit despre MTender - un instrument al achiziţiilor publice care „ne va permite să economisim resurse financiare şi umane, să sporim creşterea transparenţei, vitezei şi concurenţa achiziţiilor”. De asemenea, Cicibaba a menționat că printre avantajele pentru participanții la procedură ar putea fi enumerate următoarele lucruri: pot vizualiza și analiza planurile de achiziție, pot vizualiza procedurile de achiziție curente și documentația fără plată, toți operatorii economici sunt puși în condiții egale, pot depune oferta online de oriunde nu s-ar afla, pot participa la licitația electronică de oriunde nu s-ar afla, pot vedea prețul celorlalți ofertanți pe parcursul licitației electronice în caz dacă procedura de achiziție este finalizat cu licitație, procesul de selectare a câștigătorului este transparent și public, pot apela la platforme pentru consultanță, pot beneficia de servicii adiționale din partea platformelor, pot obține și analiza informația istorică despre achiziții”.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.