Persoanele cu dizabilități, susținute să trăiască în comunitate, prin eforturi comune ale Republicii Cehe și Republicii Moldova

Experiența cehă privind transformarea instituțiilor rezidențiale împărtășită cu specialiști din Republica Moldova, zeci de persoane cu dizabilități mintale sau psihosociale dezinstituționalizate și reintegrate, servicii sociale pentru aceste persoane create în comunități – iată principalele realizări obținute cu suportul Agenției Cehe pentru Dezvoltare în perioada anilor 2015-2017.

Prin eforturi comune ale Republicii Cehe și Republicii Moldova, patru instituții rezidențiale cu profil psihoneurologic pentru adulți din localitățile Bădiceni, Brânzeni, Cocieri și municipiul Bălți sunt în proces de transformare. În baza evaluării fiecărei persoane cu dizabilități din instituțiile rezidențiale, autoritățile publice vor înlocui, treptat, îngrijirea rezidențială a persoanelor cu dizabilități, apte de trai independent, prin servicii sociale alternative, adaptate necesităților individuale.

Trecerea de la îngrijirea rezidențială la cea bazată pe comunitate și reducerea stigmatizării persoanelor cu dizabilități a fost posibilă datorită proiectului „Susținerea procesului de transformare a sistemului de îngrijire pentru persoanele cu dizabilități psihosociale în Republica Moldova”. Proiectul, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de Centrul de Sănătate Mintală din Republica Cehă, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, organizațiile People in Need Moldova și Keystone Moldova, a adus schimbări la nivelul sistemului de sănătate mintală, dar și schimbări spre bine pentru fiecare persoană dezinstituționalizată.

Viața în comunitate este cu mult mai diferită de viața într-o instituție rezidențială cu profil psihoneurologic. Odată ce părăsesc instituția rezidențială și se reîntorc în localități, lângă rude și vecini, adulții cu dizabilități își recapătă demnitatea, independența și drepturile.

Specificul locuinței protejate, ca serviciu social pentru persoanele cu dizabilități mintale sau psihosociale, le permite să acceseze liber toate serviciile existente în comunitate – să viziteze medicul de familie, să primească suport din partea asistentului social, să participe la evenimentele și sărbătorile organizate de primărie, să se angajeze în câmpul muncii. Pentru a oferi cât mai multor persoane cu dizabilități șansa de a avea un trai independent în societate, au fost procurate patru case, cu suportul Guvernului Republicii Cehe, iar aceasta va ajuta persoanele dezinstituționalizate să înceapă o viață nouă în comunitate.

Autoritățile publice centrale și locale, împreună cu organizațiile partenere și donatorii, vor continua să susțină incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, deoarece aceasta are beneficii din mai multe perspective. La nivel individual, incluziunea sporește calitatea vieții acestor persoane, care au posibilitatea să devină membri activi ai societății. La nivel de comunitate, oamenii devin mai receptivi, mai înțelegători și renunță la prejudecățile față de persoanele cu dizabilități.