Autoritățile prinse la mijloc în lupta cu practicile anticoncurențialeCorupția sistemică își lasă amprenta în multe sectoare ale guvernării public și afacerilor private, generând costuri pe care le achită cetățenii și este afectat interesul public. Pentru ca cetățenii să fie protejați contra corupției și abuzurilor este nevoie de un dialog activ între decidenți și societate civilă, mediu de afaceri și autorități responsabile de respectarea standardelor și bunei guvernanețe în sistemul de achiziții.

Astăzi, la sediul IDIS Viitorul s-a desfășurat o dezbatere publică ”Trucarea achizițiilor publice”, în care experții în domeniul achizițiilor publice, reprezentanți ai unor autorități de stat și autorități publice locale, au discutat despre fenomenul licitațiilor trucate, ca expresie a condițiilor anti-concurențiale în procesul achizițiilor publice. Practicile anticoncurențiale presupun o înţelegere secretă sau o practică concertată între doi și mai mulţi ofertanţi, care convin să fixeze preţul la anumite servicii sau produse ori să-și împartă piața de care sunt interesați, în scopul influenţării rezultatelor licitaţiei. Drept urmare, consumatorii vor avea de suferit ca urmare a unor produse necalitative, servicii ne-competitive, fiind încheiate contracte mult mai dezavantajoase pentru autoritățile statului decât în situația în care ar fi respectate standardele formale pentru procesul de aciziții publice.

Dezbaterea a avut loc în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de Uniunea Europeană de și cofinanțat de Fundaţia Hanns Seidel - Republica Moldova.

”În fiecare zi suntem bombardați cu știri despre noi rețineri, noi percheziții, noi acuzați în dosare de trucare a licitatațiilor. Se pare că toată lumea are de lucru, și agențiile de reglementare, și CNA, și Procuratura, dar sunt foarte puțini inculpați cu sentințe definitive, iar marile dosare de corupție dispar și se evaporă în aer ca niște fantasme. Cetățenii au imrpesia, adeseori, că asistă la un sport național, de-a mijatca, pentru că oricum cei prinși cu nereguli au tendința să scape unor pedepse exemplare. Or, ceea ce se întâmplă în domeniul achizițiilor afectează direct buzunarele fiecăruia cetățean. Achizițiile publice reprezintă între 5-10% din PIB. Iar încrederea se manifestă prin felul în care populația se uită la prioritățile instituțiilor prin modul în care le pot monitoriza”, a ținut să noteze la inaugurarea dezbaterilor directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu.

În cadrul evenimentului, directorul de programe de la IDIS Viitorul, Viorel Chivriga a enumerat cele mai frecvente forme de realizare a practicilor anticoncurenţiale în cadrul achiziţiilor publice. Este vorba de: reținerea ofertei, alternarea ofertei, excluderea ofertanților calificați, specificații aranjate, manipularea proceduri de licitație și includerea companiilor fictive în procedura de licitație.

Pentru prevenirea practicilor anticoncurențiale, directorul de programe a spus că este nevoie de utilizarea specificaţiilor de performanţă la definirea cerinţelor, definirea specificaţiilor luând în considerare produsele substituibile, varierea dimensiunii contractelor de achiziţie publică, fie prin comasarea contractelor, fie prin divizarea acestora, schimbarea, de la an la an, a calendarului achiziţiilor publice și organizarea de achiziţii publice în comun cu alte autorităţi contractante, în situaţia contractelor de achiziţie publică de dimensiuni reduse care se repetă periodic şi care vizează produse similare.

În cadrul mesei rotunde au fost prezenți Dorin Dolghi - Secția juridică, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Dorina Galamaga, inspector superior din cadrul Direcţiei Generale Prevenirea Corupţiei, Gheorghe Ghidora - șef al Direcției juridice, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Dumitru Ochincă, Ministerul Finanțelor și Gheorghe Răileanu, primarui orașului Cimișlia, Vice-președinte CALM..

În concluzie, invitații au spus că trucajele în achizițiile publice sunt un impediment pentru achizițiile publice și ele apar cu acordul unor funcționari în cârdășie cu agenții economici din dorința de a face profituri. O sinteză a principalelor concluzii și recomandări discutate în cadrul acestei reuniuni va fi transmisă în adresa agențiilor de resort în următoarele zile. Proiectul IDIS Viitorul “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundaţia Hanns Seidel sprijină consolidarea capacităților instituționale și crearea de practici de bună guvernare și sustenabilitate democratică în Republica Moldova.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.