Materiale suport pentru organizaţiile de tineret „Integrare europeană pentru tine, tinere”Anunţăm organizaţiile de tineret despre elaborarea unui program original ”Integrare europeană pentru tine, tinere”, elaborat în cadrul proiectului “Lecţii europene”, implementat de AO Centrul Educaţional PRO DIDACTICA. Proiectul a avut ca grup-ţintă elevii de liceu (16-18 ani), precum şi tinerii de 18-29 ani, pentru a-i încuraja să afle mai multe lucruri despre valorile Uniunii Europene, istoria şi politica acesteia, ajutându-i să înţeleagă şi să recunoască importanța comunităţii ţărilor democratice pentru fiecare ţară în parte. Proiectul şi-a propus să actualizeze şi să creeze programe educaţionale pentru dezvoltarea valorilor europene şi achiziționarea cunoştinţelor despre procesele de integrare europeană. Autoarele materialelor suport sunt Rodica Eşanu şi Eugenia Negru, profesoare de liceu, formatorare cu experienţă la centru.

Scopul proiectului a constat în crearea premiselor pentru dezvoltarea valorilor europene şi recunoaşterea proceselor de integrare europeană în Georgia şi în Republica Moldova. Partenerii noştri au fost Centrul de Didactici Moderne din Vilnius, Lituania, şi Centrul „Şcoală-familie-societate” din Tbilisi, Georgia.

Activităţile-cheie ale proiectului au inclus actualizarea şi pilotarea disciplinei opţionale „Integrare europeană pentru tine” pentru învăţământul liceal, elaborarea unui program şi a unor materiale suplimentare pentru organizaţiile de tineret, precum şi dezvoltarea şi realizarea unui program de formare adresat profesorilor întru implementarea disciplinei opţionale respective.

Propunem opt scenarii interesante şi inedite ale unor activităţi destinate tinerilor pentru utilizare şi adaptare contextuală, în speranţa reanimării spiritului european şi a aspiraţiilor justificate şi conştiente ale tineretului de alegere a vectorului european de dezvoltare a ţării noastre.

Coordonatoare: VIORICA GORAŞ-POSTICĂ