Promo-LEX: Alegerile Locale Generale se desfășoară în regim normal, cu toate că au fost raportate unele încălcăriOra 10:00, 14 iunie 2015 // Chișinău

Asociația Promo-LEX a prezentat rezultatele observării procesului de deschidere a secțiilor de vot din această dimineață. Datele prezentate au fost colectate de la cei peste 1400 observatori ai Promo-LEX și prezintă informația atât despre calitatea procesului electoral, cât și unele date statistice privind desfășurarea alegerilor.

Potrivit observatorilor, Alegerile Locale Generale se desfășoară în regim normal, cu toate că au fost raportate unele încălcări ale procesului electoral. În continuare vă propunem un rezumat al constatărilor calitative.Date statistice

Asigurarea infrastructurii secțiilor de votare

  • Secția de Votare (SV) 59, r. Sângerei, nu este asigurată cu telefon staționar;
  • SV 44, mun. Chișinău, este situată la etaj doi și nu sunt asigurate condițiile necesare pentru votarea persoanelor cu dizabilități;
  • La SV 19, r. Criuleni, Internetul funcționează cu întreruperi, o echipă a operatorului Moldtelecom efectuând lucrări de reparație;
  • La trei SV (SV 83, mun. Chișinău; SV 44 și 46, r. Florești) cabinele de vot sunt amplasate prea aproape una de alta, astfel încât poate fi încălcat secretul.
  • La SV 114, mun. Chișinău, până la ora 8:40 urna mobilă nu era sigilată;

Deschiderea secțiilor de votare

- O deschidere cu cinci minute întârziere, s-a constatat în cel puțin opt SV (SV 18, s. Gangura, r. Ialoveni; SV 273, 115, 149, 128, mun. Chișinău; SV 6, or. Călărași; SV 32, 10 r. Căușeni);

- Cu o întârziere de până la 10 minute s-au deschis cel puțin 11 SV (SV 35, s. Gura Căinarului, r. Florești; SV 66, 28, 100, 264, 112, 94, 44, mun. Chișinău; SV 35, r. Florești; SV 9 și 8, or. Ungheni);

- Cu o întârziere de până la 15 minute s-au deschis trei SV (SV 127 și 180, mun. Chișinău; SV, 34 r. Criuleni).

Problemele sesizate privind întârzierea deschiderii SV au fost:
         
         - Sigilarea urnelor de vot și repartizarea buletinelor au avut loc cu întârziere la: SV 35, r. Florești; SV 112, 128, 66, 28,      127, mun. Chișinău; SV 6, or. Călărași; SV 32, r. Căușeni;
       
        - La SV 9 s-a blocat safeul în momentul scoaterii buletinelor de vot;
     
        - Procesele verbale au fost întocmite cu întârziere la: SV 34 r. Criuleni, SV 10 r. Căușeni);

        - La  SV 273, mun. Chișinău, ștampilele a fost găsite cu întârziere, fapt care a adus la întârzierea deschiderii SV.

Buletine de vot insuficiente

- La data de 13 iunie 2015 în cinci Birouri Electorale al Secției de Votare (BESV) din UTAG (câte 1 din or. Comrat, s. Congaz , s. Copceac, r. Vulcănești) numărul de buletine de vot, care au fost transmise, era mai mic decât cele solicitate;

- La SV 7, s. Căușenii Vechi, r. Căușeni, după renumărarea din ziua votării, lipsesc 14 buletine de vot pentru consilierii locali: la 13 iunie erau 2937, la 14 iunie – 2923.

Intrarea a mai multor persoane în cabinele de vot

  • La SV 13, s. Ivanovca, r. Basarabeasca, observatorul unui partid a acordat ajutor unui alegător la întocmirea buletinelor de vot.    

Votarea cu documente necorespunzătoare

  • La SV 6, or. Strășeni, s-a identificat trei cazuri de votarea în baza buletinelor de vot fără fișa de însoțire, președintele SV argumentând că o asemenea votare este posibilă așa cum persoanele date incluse in liste electorale;
  • La SV 42, s. Suri, r. Drochia, un alegător a votat cu buletinul ei, dar cu fișa de însoțire a nepotului.

Scoaterea buletinului de vot din secția de votare

- La SV 64, s. Târgul Vertiujeni, r. Florești, două  buletine de vot (unul pentru funcția de primar și unul pentru funcția de consilier local) au fost găsite în iarbă, în fața sediului SV. Buletinele de vot erau curate (fără vot exercitat). Un alegător le-a găsit și le-a adus în secția de votare;

- La SV 26, r. Cimișlia, un membru BESV a scos buletinul de vot din incinta SV, care nu era echipată cu rampă de acces, pentru ca o persoana cu dizabilități să voteze. Ulterior acesta a introdus buletinul în urnă.

Registru electronic

  • Funcționarea defectuoasă a Registrului de Stat al Alegătorilor (RSA) a fost constatată în trei SV (SV 36, r. Telenești; SV 261, or. Durlești, mun. Chișinău; SV 9, mun. Bălți). Operatorii înregistrează alegătorii în mod manual.

Agitație electorală în ziua votării

  • În fața SV 4, or. Florești, un automobil cu afișajul electoral a unui concurent electoral staționa în apropierea SV, iar la indicația președintelui BESV afișajul electoral a fost scos de pe automobil;

- La SV 9, or. Orhei, un alegator a intrat in cabina de vot cu nepoțica în brațe, care ținea în mâna un balon cu însemnele unui partid;
- La SV 49, s. Zaim, r. Căușeni, candidatul unui partid făcea agitație electorală în fața SV;

- La mai puțin de 100 de metri de SV 9, r. Sângerei, a fost identificat afișajul electoral al unui partid.

Listele electorale

- La SV 94, mun. Chișinău, un alegător nu s-a regăsit nici în RSA și nici în lista de bază a alegătorilor. Astfel, acesta a votat pe lista suplimentară.

Transportarea alegătorilor

- La SV 12, s. Cimișeni, r. Criuleni, fratele unui candidat independent a transportat mai mulți alegători la SV (de cel puțin trei ori).

Intimidare observatori

- La SV 44, r. Florești observatorul Promo-LEX a fost intimidat, acestuia fiindu-i limitată deplasarea prin SV.

Suplimentar găsiți, în documentele anexate, date statistice privind desfășurarea procesului electoral către ora 10:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova (în baza unui eșantion reprezentativ, compus din 600 SV), precum și în mun. Chișinău, Bălți și Comrat.

La ora 15:00, Asociația Promo-LEX va organiza următorul briefing de presă unde vor fi prezentate constatările observatorilor privind desfășurarea procesului electoral până la orele 14:00.

Misiunea de Observare Promo-LEX se declară neutră și echidistantă față de concurenții electorali, nu este un organ de anchetă și nu își asumă obligația expresă de a proba constatările observatorilor.

Monitorizarea Alegerilor Generale Locale din 14 (28) iunie 2015 este desfășurată de către Asociația Promo-LEX în cadrul Programului de Monitorizare a Proceselor Democratice. Misiunea de Observare se încadrează în activitățile desfășurate de societatea civilă sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte.

Misiunea de Observare a Alegerilor Generale Locale din 14 (28) iunie 2015 este susținută financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID) și Consiliul Europei și beneficiază de asistență tehnică din partea National Democratic Institute for International Affairs (NDI).

Opiniile exprimate în cadrul acestui comunicat aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor.

Pentru informații suplimentare, contactați: Simion Ciochină, Ofițer pe comunicare al Misiunii de Observare a Alegerilor Locale Generale 2015, Tel: 0 (22) 49 26 84, GSM: (+373) 69 11 96 94, E-mail: simion.ciochina@promolex.md