A fost lansat Studiul “Percepțiile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile în Republica Moldova”Pe 13 iuie 2014, în cadrul unei mese rotunde, a fost lansat Studiul “Percepțiile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile în Republica Moldova”. Studiul a fost elaborat de Asociația Promo-LEX în colaborare cu Dna Ludmla Malcoci, dr. habilitat în sociologie și a fost efectuat la inițiativa Programului Sănătate Publică a Fundației Soros-Moldova.

Scopul studiului a fost de a face o analiză exhaustivă a legislației Republicii Moldova în domeniul consumului, producerii și răspândirii drogurilor, inclusiv a celor injectabile și de a studia cunoștințele, atitudinile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile atât din punctul de vedere al ofițerilor de poliție, cât și din punctul de vedere al persoanelor care consumă droguri injectabile. 

Cercetarea a fost realizată în perioada ianuarie-mai 2014. În total, în cadrul cercetării, au fost realizate 100 interviuri cu ofițerii de poliție din mun. Chișinău și Bălți. De asemenea, au fost  organizate 7 focus grupuri, după cum urmează: 2 focus grupuri cu 16 șefi de sector din cadrul inspectoratelor de poliție din mun. Chișinău și Bălți, angajați ai Direcției 4 Antidrog din mun. Chișinău și angajați din cadrul Biroului nr. 4 al Secției nord din mun. Bălți; 4 focus grupuri cu 40 consumatori de droguri injectabile din mun. Chișinău și Bălți (două cu femei și două cu bărbați); și 1 focus grup cu experții în domeniu. Rezultatele cercetării au un caracter limitat – pentru orașele Bălți și Chișinău.

În rezultatul cercetării efectuate s-a constatat că deși în ultimii ani s-au produs schimbări radicale în legislația Republicii Moldova privind sancțiunile consumatorilor de droguri și prevenirea discriminării acestora, până în prezent nu există un mecanism eficient de implementare a acestei legislații și nici un mecanism de monitorizare și evaluare a  implementării  noilor prerogative. În aceste condiții,  persoanele consumatoare de droguri injectabile continuă să fie  supuse unui tratament discriminatoriu  din partea organelor de  poliție

Astfel, unii consumatori de droguri, participanți la focus grupuri, au declarat că dacă se întâmplă vreo infracțiune în cartier sau în raion, ei  sunt percheziționați și anchetați în primul rând, iar uneori chiar li se incriminează pe nedrept comiterea acestor infracțiuni și sunt impuși de către ofițerii de poliție să-și asume și alte infracțiuni comise în cartierul sau raionul dat. Femeile consumatoare de droguri au menționat că, uneori, ele sunt supuse unor percheziții înjositoare, care sunt efectuate în condiții indecente și fără păstrarea intimității. Tot femeile consumatoare de droguri au spus că sunt des șantajate de către ofițerii de poliție  cu  faptul că  vor fi lipsite de drepturile părintești sau sunt forțate să întrețină relații sexuale cu ofițerii de poliție.

Pe de altă parte, mai bine de 2/3 dintre ofițerii de poliție continuă să creadă că consumatorii de droguri injectabile sunt mai curând infractori decât victime și să-i asocieze cu criminalii. Fiecare al doilea ofițer de poliție este de părerea că consumatorii de droguri injectabile sunt infectați cu hepatitele virale B și C, cu HIV și cu infecții sexual transmisibile , iar circa 40% dintre ofițerii de poliție sunt de părerea că majoritatea infracțiunilor comise în orașele lor  țin de consumatorii de droguri. 1/3 din ofițerii de poliție chestionați s-au dat cu părerea că majoritatea femeilor consumatoare de droguri sunt lucrătoare ale sexului comercial.

În condițiile unui nivel de informare redus despre miturile privind căile de infectare cu HIV și despre măsurile standard de precauție de infectare cu HIV, marea majoritate a ofițerilor de poliție  consideră confruntarea cu consumatorii de droguri periculoasă sau foarte periculoasă – 89%. Senzația de pericol este alimentată de frica de infectare cu HIV, hepatitele virale B și C sau cu tuberculoza.

Cercetarea a scos în evidență și un șir de stereotipuri persistente în mediul ofițerilor de poliție referitor la consumatorii de droguri. Astfel, de exemplu, circa 28% dintre ofițerii de poliție atribuie consumul de droguri anumitor etnii (18% consideră că consumul de droguri injectabile este caracteristic mai mult romilor, iar 10%- rușilor).

Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale active în domeniu, reprezentanții MAI și Inspectoratului General de Poliție, prezenți la eveniment, au salutat lansarea Studiului, care este primul de acest gen pentru Republica Moldova și care oferă date statistice importante, precum și  constatări și recomandări pentru îmbunătățirea situației în domeniu.

Recomandările Studiului vizează mai multe instituții precum: Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General de Poliție; Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei; Ministerul Sănătății; Ministerul Educației și Curtea Supremă de Justiție. În acest sens, Studiul este un reper pentru dezvoltarea noilor politici și practici în acest domeniu, precum și pentru eficientizarea implementării celor deja existente.

Varianta electronică a Studiului în limba Română poate fi accesată pe pagina web a Asociației Promo-LEX - aici. În scurt timp va fi accesibilă și varianta electronică a Studiului în limba Engleză.

Studiul “Percepțiile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile în Republica Moldova” a fost elaborat în cadrul Proiectului „Evaluarea inițială a percepției și comportamentului poliției față de consumatorii de droguri din Republica Moldova”, proiect implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul Fundației Soros-Moldova.

Pentru mai multe detalii contactați:
Olga Manole, Coordonatoare a Programului Drepturile Omului
Asociația Promo-LEX
Tel: (+373 22) 449626
Fax: (+373 22) 450024
olga_manole@promolex.md
www.promolex.md