I Modul de trening ”Drepturile persoanelor cu dizabilități și modalități de apărare a acestora”20 decembrie, 2013
Comunicat de Presă
I Modul de trening


                                       "Drepturile persoanelor cu dizabilități și modalități de apărare a acestora"

Vineri și sîmbătă, 20-21 decembrie 2013, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități(CAJPD) în cooperare cu Centrul de Reabilitare şi Consiliere pentru Copii şi Tineri cu Dizabilităţi mentale şi fizice de Dezvoltare "OSORC" din Tiraspol, au desfășurat primul modul de training întitulat "Drepturile persoanelor cu dizabilități și modalități de apărare a acestora".

Evenimentul a fost realizat în incinta Hotelului Villa Verde (str. Grenoble 110, mun. Chișinău), în cadrul proiectului „Dialogul dintre persoanele cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului", realizat grație asistenţei Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii", finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Cele 7 secțiuni ale modulului, au cuprins subiecte ce țin de barierele existente în realizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, accesibilitatea, acomodarea rezonabilă; drepturile civile și politice ale persoanelor cu dizabilități, capacitatea juridică, protecția contra torturei, tratamentelor inumane și degradant, exploatare și abuz, participarea la viața politică și publică; drepturile sociale, economice și culturale ale persoanelor cu dizabilități, dreptul la educație, dreptul la muncă, etc.

Invitați speciali ai trainingului au fost Arcadie Astrahan - OHCHR Moldova, Igor Meriacre – Asociația Motivație și Alexei Romanenco care au fost deschiși spre discuții, răspunzînd întrebărilor reprezentanților celor 11 ONG-uri active în domeniul dizabilității și prezente la eveniment.

"Trainingul este desfășurat în scopul informării despre principalele drepturi ale persoanelor cu dizabilități și modalitățile de apărare a acestora, în scopul creşterii gradului de cooperare dintre ONG-urile active în domeniul persoanelor cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului, schimbul de experiență și bunele practici ale acestora." – a menționat Ion Cibotărică, expert și trainer în cadrul proiectului.

Modulul trainingului a constat în discutarea standardelor internaţionale şi europene în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități şi compararea acestora cu legislaţia naţională. Au fost analizate legislaţia civilă şi procesual civilă, legislaţia în domeniul sănătăţii mintale precum şi a familiei, electorală, muncii şi alte domenii.

Experții trainingului recomandă revizuirea urgentă a legislației naționale în concordanță cu standardele internaționale în domeniu prin cooperarea dintre ONG-urile de pe ambele maluri şi a capacităţii lor de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.


Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi este o organizaţie neguvernamentală care apără şi promovează drepturile persoanelor cu dizabilităţi în Moldova.

Persoana de contact:
Mariana Țîbuleac,
Coordonator Relații Publice, CAJPD
Tel/Fax: 22 – 28 70 90
info@advocacy.md

Acest proiect este realizat cu asistenţa Programului "Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii",finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Programul UE-PNUD îşi propune să contribuie la promovarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autorităţilor locale, societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate în activităţile de dezvoltare economică şi socială a comunităţilor locale.