Asistenţii sociali discută şi exersează metode de consiliereasistenți sociali, CIDDC, consiliere, copii10 asistenţi sociali, angajaţi în proiectele CIDDC, și-au îmbunătăţit capacităţile de consiliere a beneficiarilor lor – absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale, actuali studenţi ai diverselor instituţii profesionale.

Împreună cu Svetlana Haraz, lector universitar superior în asistență socială și sociologie, asistenţii sociali au discutat şi exersat tehnici de consiliere în baza nevoilor şi intereselor fiecărui beneficiar în parte.

„La această întâlnire am vrut să dezvoltăm unul dintre segmentele pe care trebuie să le acopere un asistent social în activitatea lui. Dezvoltăm abilităţile de consiliere, de comunicare, de orientare profesională şi motivare a absolvenţilor instituţiilor rezidenţiale şi altor tineri în alegerea carierei şi integrarea socială”, a spus Svetlana Haraz.

Organizarea atelierelor de formare are loc periodic, o dată la 3 luni, şi au drept scop consolidarea capacităţilor specialiştilor care sunt antrenaţi în activitatea de susţinere a absolvenţilor gimnaziilor internat în integrarea lor socio-profesională.

Subiectul acestui atelier a fost ales dintr-o nevoie şi solicitare din partea asistenţilor.

„La fiecare atelier discutăm şi evaluăm situaţia beneficiarilor şi obstacolele pe care le întâmpinăm în activitatea noastă, iar în a doua parte organizăm sesiuni de formare. La ultimul atelier, fiind influenţaţi de un caz de tentativă de suicid, am simţit nevoia de a ne îmbunătăţi capacităţile de consiliere psihologică, inclusiv”, a explicat Aliona Stepan, coordonatoarea proiectului.

Asistenţii sociali, veniţi de la Cahul, Chişinău, Leova şi Orhei activează în cadrul proiectului „Prevenire traficului de fiinţe umane în rândul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească din Republica Moldova”. În cadrul proiectului asistenţii sociali asistă beneficiarii în continuarea studiilor profesionale, încurajează şi contribuie la integrarea lor socială.

Proiectul este implementat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), cu suportul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

http://bit.ly/1hYiT0X