Autorităţile locale sunt instruite privind noul sistem de finanţe publice localeÎn perioada septembrie - octombrie 2013, autorităţile locale sunt instruite privind noul sistem de finanţe publice locale. Aceste noi amendamente vor asigura o dezvoltare mai echitabilă şi mai durabilă pentru toate localităţile, vor consolida capacităţile autorităţilor publice şi vor creşte autonomia locală. Prin susţinerea acestor eforturi de instruire, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), prin intermediul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor locale (LGSP), contribuie la obiectivele de descentralizare ale Guvernului, în conformitate cu prevederile Programului de guvernare, a Strategiei Moldova 2020, şi a Strategiei naţionale de descentralizare, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova.

Noile prevederi vor face o distincţie mai clară a responsabilităţilor pentru autorităţile locale de nivelul 1 şi respectiv 2,  vor oferi mai multe stimulente pentru primării, şi vor micşora influenţa raioanelor asupra formării bugetelor locale. Amendamentele vor susţine dezvoltarea locală prin promovarea şi îmbunătăţirea colectării taxelor şi impozitelor locale, generând mai multe venituri pentru a fi investite în dezvoltarea comunitară, în proiecte locale de infrastructură, şi în îmbunătăţirea serviciilor publice. Prin asigurarea unui mai mare grad de responsabilitate autorităţilor locale de nivelul 1, autonomia bugetelor locale se va mări de 5 - 8 ori.   

De acest program de instruire vor beneficia toate localităţile (primari, specialişti financiari, şefi ai departamentelor finanţe şi specialişti din Consiliile Raionale) din Republica Moldova prin suportul comun al partenerilor de dezvoltare ai Guvernului Republicii Moldova în domeniul descentralizării, inclusiv Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (coordonat de Guvern, realizat de PNUD și UN Women și finanțat de guvernele Danemarcei și Suediei), Proiectul USAID de Susținere a Autorităților Locale, şi Congresul Autorităților Locale din Moldova, drept coordonator logistic al seminarelor.

Lista actualizată a seriei de seminare poate fi găsită pe pagina: http://descentralizare.gov.md.