CtEDO constată complicitatea Republicii Moldova la actele de violență în familieAstăzi, 28 mai 2013, Republica Moldova a fost condamnată de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) pe cauza Eremia şi alţii v. Moldova, în legătură cu violarea art. 3 (interzicerea torturii și a tratamentelor inumane), 8 (viața privată și de familie), 14 (interzicerea discriminării) ale Convenției Europene pentru Drepturile Omulu (CEDO).

CtEDO a constatat violarea art. 3 în privința primei reclamante, în legătură cu faptul că autoritățile nu au asigurat protecția efectivă a acesteia de acțiunile violente ale soțului, precum și nu au efectuat o investigație eficientă a abuzurilor fizice și verbale comise de către soț față de reclamantă.

De asemenea, CtEDO a constatat violarea art. 8 în privința celei dea II-a și a III-a reclamante, în legătură cu faptul că autoritățile nu au investigat în mod eficient abuzurile fizice și verbale comise în privința primei reclamante, care au fost comise în prezența celei dea II-a și a III-a reclamante.

CtEDO a mai constatat violarea art. 14 coroborat cu art. 3, în legătură cu faptul că autoritățile au eșuat să aplice legislația care oferă protecție în cazurile de violență în familie, reieșind din prejudecățile cu privire la rolul femeii în familie.

Curtea a acordat reclamantelor, cu titlu de prejudicii morale şi costuri de reprezentare suma de 17150 Euro.  

Acest caz este primul care demonstrează faptul că violența în familie este un fenomen bazat pe genul victimei și reprezintă o discriminare în bază de gen.

Reamintim că alte 3 cazuri similare urmează a fi examinate de către CtEDO în viitorul apropiat.

Dna Eremia a fost maltratată sistematic de fostul său soţ. După depunerea cererii de divorţ în luna iulie 2010, acesta a devenit şi mai agresiv, continuând să o lovească şi să o insulte, deseori în prezenţa fiicelor minore. Soţul fiind poliţist, numeroasele plângeri la poliţie, procuratură şi Ministerul Afacerilor Interne, nu i-au oferit doamnei Eremia şi fiicelor minore protecţie împotriva violenţei în familie. Ordonanţa de protecţie, prin care soțul agresor a fost obligat să părăsească domiciliul şi să nu mai aplice acte de violenţă, nu a fost executată.  Agresorul a încălcat ordonanța de mai multe ori, inclusiv prin aplicarea violenței fizice asupra reclamantelor.

La 21 martie 2011, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cauza Eremia şi alţii v. Moldova (Nr. 3564/11 depusă la 16 ianuarie 2011) prin care reclamantele, mama şi fiicele minore, victime ale violenţei în familie, reclamau complicitatea Statului la maltratarea lor şi discriminarea în baza de gen în a beneficia de protecţia legii.

În faţa Curţii reclamantele reclamantele s-au plâns, în temeiul art. 3 al Convenţiei, de faptul că autorităţile au fost inactive în vederea protejării împotriva violenţei domestice şi atragerii la răspundere a făptuitorului. De asemenea s-au plâns, în temeiul art. 14 al Convenţiei combinat cu art. 8 şi art. 3, că autorităţile au eşuat să aplice legislaţia naţională, menită să protejeze victimele violenţei domestice, datorită unor idei preconcepute referitor la rolul femeii în familie. În final, ele s-au plâns, în temeiul art. 17 al Convenţiei, că din cauza refuzului de a aplica legislaţia naţională întru protejarea reclamantelor împotriva violenţei domestice, autorităţile distrug deliberat drepturile garantate de Convenţie.

Reclamantele au fost reprezentate în faţa CtEDO de avocata Doina Ioana Străisteanu, delegată de Asociaţia Promo-LEX în cadrul proiectului “Consolidarea Protecţiei Juridice şi Sporirea Nivelului de Conştientizare cu privire la aplicarea relelor tratamente pe motiv de discriminare în Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democraţie şi Drepturile Omului (IEDDO) şi co-finanţat de PNUD Moldova în cadrul „Proiectului Comun al Agenţiilor ONU din Republica Moldova pentru Promovarea şi Protecţia Drepturilor Omului”.

Pentru mai multe detalii contactaţi:
Doina Ioana Străisteanu, Avocată şi Expertă în Drepturile Omului
Tel. 222 697, distraisteanu@dis.md

Olga Manole, Coordonator de Proiect, Asociaţia Promo-LEX
Tel : 449626, e-mail: olga_manole@promolex.md