Asociaţia Promo-LEX şi AGER au lansat Raportul trimestrial Nr 1 de monitorizare a implementării Strategiei de Reformă în Sectorul JustiţieiSocietatea civila in ImaginiLa 23 mai 2013, Asociaţia Promo-LEX şi Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER) au lansat în cadrul conferinţei de presă Raportul  trimestrial Nr 1 de monitorizare a implementării Strategiei de Reformă în Sectorul Justiţiei.

Monitorizarea s-a axat pe observarea a 2 componente de bază: evaluarea realizării activităților cuprinse în Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției și monitorizarea ședințelor de judecată. În cadrul Raportului au fost analizate 2 categorii de acțiuni/activități, după cum urmează: Acțiuni cu termen de realizare: trimestrul I, 2013 și Acțiuni restante din anul 2012.

“În linii mari, atestăm o activitate productivă a celor 7 grupuri de lucru create pentru monitorizarea realizării Planului de acţiuni. Deşi numărul de şedinţe diferă de la un grup la altul, pe parcursul primului trimestru al anului 2013, majoritatea şedinţelor au fost deliberative, în sensul că au participat majoritatea reprezentanţilor instituţiilor vizate cu drept de vot. Totuşi, în cadrul grupului de lucru 5 a fost înregistrat un caz în care şedinţa a fost amânată din lipsa cvorumului.” a explicat Olesea Stamate, director Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă.

„Importanţa documentelor elaborate în cadrul Strategiei de Reformă în Sectorul Justiției (SRSJ) este indiscutabilă. În acelaşi timp, constatăm faptul că doar o mică parte din studiile elaborate sunt plasate pe pagina web a Ministerului Justiţiei la compartimentul destinat reformei în sectorul justiţiei. În acest context, sugerăm ca toate documentele care sunt elaborate în cadrul implementării strategiei să fie plasate în subsecţiunea Reforma în Sectorul Justiţiei pe pagina web a Ministerului. ” a adaugat Olesea Stamate.

Concluziile  raportului indică faptul că, unele acțiuni sunt formulate echivoc, ceea ce provoacă diverse interpretări din partea subiecților implicați în realizarea acțiunilor și, drept urmare, acestea  rămân neexecutate sau considerate realizate parțial. Mai mult, unii experți pledează pentru declararea anumitor acțiuni drept inoportune, cum ar fi  realizarea Regulamentului cu privire la executarea hotărârilor CtEDO; necesitatea elaborării diverselor studii odată ce în cadrul instituției  au fost efectuate analize și propuneri, fiind necesară doar modificarea anumitor prevederi legale

 „Probabil cea mai bună conlucrare s-a observat în direcția strategică - Fortificarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat. Mai mult, această direcție a beneficiat de o susținere substanțială și continuă din partea donatorilor, acțiunile planificate fiind executate în termen sau cu anumite abateri care nu au afectat esențial Planul de activitate.” a concluzionat Alexandru Postica, avocat din cadrul Asociaţiei Promo-LEX.

O recomandare de ordin general ar fi ca pagina dedicată Reformei în sectorul Justiţiei să fie actualizată astfel încât să conţină publicațiile elaborate în contextul realizării Planului de acţiuni. Or, în caz contrar, persoana interesată nu are cum sa afle cine a elaborat studiul şi unde îl poate găsi, decât în cazul în care participă la şedinţele grupului de lucru relevant.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului “Monitorizarea reformei sectorului justiției pentru sporirea responsabilității Guvernului”, implementat de către Asociația Promo-LEX și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Varianta electronică a Raportului este disponibilă aici.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Iulia Munteanu, Ofiţer de Presă
Tel: (22) 450024, GSM: 069072579, e-mail: pr@promolex.md