Agenda CJI pentru luna aprilie



În aprilie  a.c., Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) va desfăşura mai multe activităţi.

Departamentul de Instruire va continua activităţile în cadrul proiectului Îmbunătăţirea capacităţilor mass-media din Moldova, inclusiv din regiunea nistreană, prin promovarea participării civice, care îşi propune să consolideze mass-media din regiunea transnistreană prin colaborarea cu jurnaliştii de pe malul drept al Nistrului şi reprezentanţii societăţii civile. Elevi din 11 şcoli din regiunea transnistreană vor fi instruiţi cum să scrie pentru media online. De asemenea, 10 echipe de jurnalişti din Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană vor începe publicarea mai multor materiale comune multimedia, aplicând astfel cunoştinţele obţinute în cadrul a două programe de  instruire  organizate de CJI în perioada noiembrie 2012-februarie 2013. Tot în cadrul acestui proiect, CJI va lansa un studiu de necesităţi ale mass-media transnistrene. Studiul va evalua situaţia actuală a mass-media transnistrene, va conţine o radiografie a problemelor cu care se confruntă jurnaliştii din regiune şi va veni cu recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii produselor media.  

Departamentul Advocacy şi Producţie va lansa un spot informativ despre Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism. De asemenea, pe parcursul acestei luni, departamentul va finaliza alte două producţii despre etica şi transparenţa proprietăţii mass-media din Republica Moldova.

Departamentul Politici şi Legislaţie mass-media  va organiza un eveniment public în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea transparenţei proprietăţii mass-media în Republica Moldova” unde vor fi discutate  amendamentele finale de modificare a Codului Audiovizualului privind transparenţa proprietăţii mass-media.  

La Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism se desfăşoară ultimele cursuri de instruire. În această lună studenţii vor scrie pe teme de mediu şi vor edita propriul lor ziar în cadrul cursului de jurnalism comunitar. Între timp, până pe 12 aprilie, continuă campania de admitere pentru noul an de studii 2013-2014. Pentru mai multe detalii, accesaţi www.scoaladejurnalism.md.

Precizăm, de asemenea, că CJI acordă, fără plată, asistenţă juridică jurnaliştilor şi instituţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie şi alte aspecte ale legislaţiei mass-media.

Pentru a afla mai multe detalii despre activităţile Centrului, vizitaţi www.ijc.md, www.scoaladejurnalism.md, precum şi pagina CJI pe Facebook.