Activitatea ADR Sud, pentru anul 2013 a fost apreciată cu calificativul ,,bine” de către CRD SudȘedința ordinară a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud. Ministrerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor(MDRC) în comun cu Agenția de Dezvoltare Sud(ADR Sud) au adunat în ședință membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud(CRD Sud). Ședința, prima din acest an, marchează începutul activității CRD Sud în 2013. Pe agenda de lucru s-au regăsit subiecte legate de activitatea CRD Sud în perioada 2011-2012, activitatea ADR Sud pe parcursul anului 2012, proiectele finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională în 2013, progresul înregistrat în implementarea Strategiei privind managementul deșeurilor solide în RDS.

Ședința CRD Sud a fost prezidată de președinta Consiliului, Efrosinia Grețu.

 La ședință au participat șeful Direcției Generale Dezvoltare Regională din cadrul MDRC, Valerian Bânzaru; șeful Direcției Politică și Cooperare Regională, Dorin Andros; șeful Direcției Relații cu Instituțiile de Dezvoltare Regională, MDRC, Sergiu Cecan; 23 de membri ai CRD Sud, reprezentanții ADR Sud și reprezentanții instituțiilor media locale.

Șeful DGDR, Valerian Bînzaru, a transmis membrilor CRD Sud mesajul de salut din partea ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Marcel Răducan, care le-a urat membrilor CRD Sud realizări pe măsura așteptărilor și spirit de cooperare.

Tema ședinței CRD Sud din acest început de lună a fost raportul general de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru perioada anului 2012. Fiecare șef de secție din cadrul ADR Sud a raportat membrilor CRD Sud despre activitatea secției pe care o reprezintă.  În urma raportului de audit al Curții de Conturi a fost apreciată pozitiv activitatea secției Finanțe și Achiziții din cadrul ADR Sud. Auditorii au constatat că sunt respectate normele legale în vigoare și este asigurată transparența în activitatea contabilă. În acest context membrii consiliului au apreciat activitatea instituției cu calificativul - ,,Bine".

Raport de activitate a prezentat și  Președintele CRD Sud, Efrosinia Grețu. În raportul prezentat s-a făcut o analiză a prezenței membrilor CRD  la ședințele de peste an. Cei mai interesați de participare au fost reprezentanții administrațiilor de nivelul II. În 2013, membrii CRD Sud vor fi implicați în elaborarea planurilor regionale sectoriale, monitorizarea și coordonarea elaborării fișelor de proiect, monitorizarea implementării proiectelor investiționale și înaintarea propunerilor de eficientizare a activității ADR Sud și a ideilor de proiecte regionale.

Președintele Consiliului Raional Cantemir,  Andrei Malașevschi, a declarat: ,,Dacă în trecut nu se auzea despre ADR Sud, astăzi toată lumea vorbește despre instituție și despre realizările sale, s-a făcut un progres considerabil."

,,APL de nivel 1și 2 nu au sursele necesare pentru a răspunde necesităților primare ale cetățenilor și s-au îndreptat spre scriere de proiecte spre aplicarea la fondurile disponibile. 56 de note conceptuale depuse în cadrul celui de-al doilea Apel de propuneri de proiecte, este o muncă colosală a administrațiilor locale și raionale, este o dovată a conlucrării pronunțate și a dorinței de a schimba situația în Regiunea de Sud," a menționat președinta CRD Sud, Efrosinia Grețu.

Toate proiectele de decizii înaintate au fost aprobate în unanimitate de către toți membrii CRD Sud. Deciziile s-au referit la suspendarea calității de membru a 5 membri ai CRD Sud, din cauza absențelor repetate de la ședințele consiliului și la faptul că ADR Sud va asigura implementarea proiectelor finanțate din FNDR în anul 2013.