Identificarea dificultăților în implementarea proiectului de reabilitarea a zonei "Lacul Sărat”Grupul de lucru pentru reabilitarea zonei ,,Lacul Sărat" din Cahul s-a întrunit în prima ședință de lucru din acest an pentru a stabili termenul de reîncepere a lucrărilor. Lucrările în cadrul proiectului implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, au fost sistate pe perioada timpului rece. De curând, beneficiarul a reușit să identifice sursa de apă și urmează să înceapă procedura de expertizare a acesteia.

La ședință au fost prezenți reprezentanții Inspecției de Stat în Construcții, viceprimarul orașului Cahul, Iurie Arnaut, reprezentanții ADR Sud, managerul de proiect, antreprenorul și dirigintele de șantier. Reprezentanții Inspecției de stat în construcții au recomandat antreprenorului să expertizeze compoziția betonul folosit la construcția lacului și să urmeze cu strictețe prevederile proiectului tehnic.

Proiectul ,,Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement Lacul Sărat din Cahul" a fost acceptat spre finanţare, din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, în anul 2011 iar lucrările de reamenajare au început în luna mai, 2012. În procesul de curățare a Lacului Sărat au fost descoperite izvoare subterane care au împiedicat evacuarea totală a apelor din lac, lucru ce a dus la tergiversarea executării lucrărilor. De asemenea în caietele de sarcini au fost depistate neconformități dintre volumele indicate și volumele reale ale lucrărilor. Proiectul tehnic a fost supus reexaminării. În urma reexaminării proiectului a fost încheiat un acord adiţional care a majorat valoarea lucrărilor de la 7 229 mii lei până la 9396,73 mii lei.

O altă dificultate semnificativă ține de faptul că forarea sondei arteziene nu a fost coordonată cu Agentia de stat pentru geologie din Republica Moldova(AGEOM). Acest fapt nu a permis execuția lucrărilor de forare a sondei.

Primăria oraşului Cahul, în calitate de beneficiar, a semnat un contract cu compania EHGEOM I.S. Expeditia Hidrogeologica din Moldova, prin care cea din urmă și-a asumat responsabilitatea de a identifica sonda conservată în anii '80 ai secolului trecut. Compania contractată a reușit să identifice una din sondele forate și tamponate și urmează să înceapă procesul de expertizare și identificare a posibilităților de utilizare a acesteia.

Proiectul ,,Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement Lacul Sărat din Cahul" a fost înaintat spre finanţare de către Primăria oraşului Cahul. Acesta prevede dezvoltarea infrastructurii de agrement turistic în Regiunea de Dezvoltare Sud, în vederea creşterii economice durabile şi echilibrate a Regiunii.

Zona Lacul Sărat, cît şi cea adiacentă, oferă caracteristici unice naturale cu posibilităţi de reabilitare şi tratament a unui număr însemnat de maladii ale aparatului locomotor, sistemului nervos central, sistemului sangvin. Proiectul este finanţat din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională costul total fiind de 12 119 400 lei.