CAPC recomandă legiuitorilor să facă legi pe înţelesul tuturorCentrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) recomandă parlamentarilor, atunci când elaborează proiecte de legi, să nominalizeze şi articolele din alte legi la care să face trimitere. 

Recomandarea vine după ce experţii CAPC au supus expertizei coruptibilităţii proiectului de Lege cu privire la antreprenoriat, întreprinderi şi a taxei de stat. Proiectul conţine 63 de trimiteri către alte legi.

„Acest proiect a fost foarte greu de citit. Vrem ca în proiect să scrie clar la ce se referă. Şi un jurist îl înţelege cu greu, dar un om simplu nu mai reuşeşte”, a spus la o conferinţă de presă Stela Pavlov, coordonator de programe CAPC. 

Stela Pavlov a remarcat că nota informativă a acestui proiect nu include decât o trecere sumară în revistă a principalelor amendamente de ordin fiscal şi vamal propuse. 

„Acest proiect a fost elaborat cu mai multe derogări de la legislaţie. Nu conţine o evaluare economico-financiară a proiectului şi a cheltuielilor necesare pentru implementarea lui. Totodată, nu conţine informaţii nici despre impactul pe care îl va avea asupra societăţii în caz că va fi adoptat”, a subliniat Stela Pavlov. 

Preşedintele CAPC, Galina Bostan, a menţionat că unele din modificările propuse se referă la majorarea impozitelor. De asemenea, se doreşte introducerea impozitării 
donaţiilor pentru organizaţiile religioase. 

Potrivit notei informative a proiectului, acesta conţine propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative care rezultă din politicile fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2012, bazate pe prevederile Programului de activitate al Guvernului pe anii 2011-2014. 

CAPC recomandă, până proiectul să fie supus votului, să se evalueze cheltuielile necesare pentru implementarea modificărilor în lege. De asemenea, să se explice clar impactul social, iar prevederile să fie pe înţelesul destinatarilor legii. 

Expertiza CAPC a fost realizată în cadrul proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa V”, care este susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

Sursa:  Info-Prim Neo.