Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant principal, Direcția financiar-administrativă

Scopul general al funcției: Asigurarea evidenței patrimoniului de stat din ramură și gestionarea bunurilor materiale pentru necesitățile aparatului central al Ministerului. Asigurarea procesului de dare în locațiune a activelor neutilizate și casarea bunurilor utilizate, raportate la mijloace fixe a autorităților/ instituțiilor publice din subordinea Ministerului.

 

Sarcinile de bază:

  • 1) Ținerea evidenţei patrimoniului de stat din ramură, colectarea, generalizarea și prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public autorității abilitate, altor rapoarte financiare;
  • 2) Recepționarea, depozitarea, evidența și eliberarea bunurilor materiale pentru necesitățile aparatului central al Ministerului;
  • 3) Recepționarea și examinarea actelor prezentate de autoritățile/ instituțiile publice din subordine privind darea în locațiune a activelor neutilizate;
  • 4) Recepționarea și examinarea actelor prezentate de autoritățile/ instituțiile publice din subordine privind casarea bunurilor utilizate, raportate la mijloacele fixe;
  • 5) Participarea la procesul de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesitățile aparatului central al Ministerului;
  • 6) Examinarea, elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative și propunerilor de modificare a cadrului normativ în domeniul de competență;
  • 7) Acordarea suportului metodologic autorităților/ instituțiilor publice din subordine în vederea aplicării corecte a legislației în domeniul de competență și participarea la dezvoltarea sistemului de control intern managerial al subdiviziunii.

Cerințele specifice:

  • - studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul contabilitate, economie, finanțe;
  • - cunoașterea programului de evidență contabilă 1C;
  • - cursuri de dezvoltare profesională în evidenţa contabilă.

Experienţă profesională:  2 ani de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografie:

Legea contabilității nr.113/2007;  

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Ordinul ministrului finanțelor nr.60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea;

Ordinul ministrului finanțelor nr.208/2015 privind Clasificația bugetară;

Ordinul ministrului finanțelor nr.215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor;

Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

 

Articol adaugat de: Stela Vieru