Distribuie prietenilor:


Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă extinderea termenului de aplicare la concursul prin cerere de oferte privind selectarea unei companii/organizatii care să ofere geamuri cu și fără deschidere în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII””. Programul de Mentorat este parte componentă a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunităţi Egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveţiei în Republica Moldova şi Guvernul Suediei.

Obiectivul concursului: pentru realizarea proiectului implementat de echipa comunitară din s. Ciuflești, r. Căușeni este nevoie de:

 1. Confecționarea/procurarea a: - 14 geamuri termopan, cu deschidere;

                                                    - 2 geamuri termopan, cu deschidere;

                                                    - 4 geamuri termopan, fără deschidere;

                                                   - 1 geam termopan, cu deschidere

                                                   (pentru detalii a se vedea Anexa 1 a documentului pe care il gasiti AICI);

 1. Demontarea geamurilor vechi;
 2. Transportarea și instalarea geamurilor noi.

Rezultate aşteptate: Compania (organizaţia) selectată va presta servicii conform condiţiilor solicitate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document.

Oferta va include în mod OBLIGATORIU următoarele elemente:

 • Propunerea tehnică, în care se va indica termenul de livrare a bunurilor şi termenul de garanţie, costurile de transportare și instalare.
 • Oferta financiară, la cota zero TVA. (documentul privind aplicarea TVA la cota zero va fi expediat furnizorului selectat).
 • Declarația de Integritate (a se vedea Anexa 2).
 • Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
 • Certificatul de garanție pentru bunurile furnizate.

Menționăm că adresa la care vor fi livrate bunurile este Gimnaziul s. Ciuflești, raionul Căuşeni. Destinatar: Lungu Svetlana.

Modul de întocmire a ofertelor financiare: Oferta financiară va conține în mod OBLIGATORIU data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail, numele deplin al persoanei de contact).

(!) Oferta financiară nesemnată, nedatată şi neştampilată nu va fi valabilă.

Modelul ofertei financiare este reflectat în Anexa 1 a documentului pe care il gasiti AICI.

Criterii de Evaluare:

 1. Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru geamuri cu cele solicitate;
 2. Disponibilitatea în stoc a itemilor solicitați sau a confecționării acestora;
 3. Oferta financiară.

Plata pentru serviciile prestate:

Plăţile vor fi efectuate doar prin virament bancar, în MDL, după recepționarea bunurilor.

Perioada obligatorie de livrare și instalare a bunurilor este luna februarie 2020.

 

!!! CPD își rezervă dreptul de a selecta una sau mai multe companii pentru furnizarea bunurilor solicitate în acest document !!!

 

Ofertele pot fi trimise în formă electronică, fax, poştă sau prin intermediul beneficiarilor programului, la adresele:

e-mail: olga.sirbu.cpd@gmail.com , gaprecup@hotmail.com.

fax: 022 20 71 57

Adresa poştală: Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”

                         str. Armenească, 13,

                         MD-2012, Chişinău,

                         Republica Moldova

Termenul de valabilitate a ofertelor este de 30 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 17 ianuarie 2020.

 

Pentru informații suplimentare: Olga Sîrbu, tel. 022 23 70 89, e-mail: olga.sirbu.cpd@gmail.com

Galina Precup, tel. 022 20 71 57, e-mail: gaprecup@hotmail.com.

Coordonatoarea proiectului comunitar Lungu Svetlana, nr. de contact 067739813.logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: