Concurs oferte comerciale nr. 0324TDH pentru achiziționarea lucrărilor de producere și instalare uși/ferestreTender

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Context

Asociația obștească „Eco-Răzeni” și Consiliul raional Ialoveni desfășoară acțiunea „YouthHUB Răzeni - AZI pentru un MÂINE mai bun!”, în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes - Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană. Proiectul și-a propus să demareze lucrările de construcție și dotare cu echipament a Centrului de instruire pentru tineri „YouthHUB Răzeni”.

Scopul concursului

Scopul anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale pentru lucrări de producere și instalare a tâmplăriilor: 30 buc. ferestre și 22 buc. uși, necesare la construcția Centrului de instruire pentru tineri „YouthHUB Răzeni”, conform borderoului proiectului de execuție.

În acest sens, Asociația Obștească ”Eco-Răzeni” solicită oferte de prețuri pentru:

1) 30 buc. ferestre conform următoarelor specificații tehnice și fizice – profil PVC, grosime circa 88 mm, 7 camere, culoare antracit texturat ambele părți; trei rânduri de sticlă circa 56 mm, sticla interioară și exterioară energoeficientă; sistem antifurt, mecanism de microventelare și microlifting, plase de țânțari.

2) 22 buc. uși conform următoarelor specificații tehnice și fizice – profil aluminiu, punte termică grosime circa 75 mm, culoare antracit texturat ambele părți; trei rânduri de sticlă circa 56 mm (în două rânduri de sticlă la ușile interioare), sticla interioară și exterioară energoeficientă; mâner circa 1800 mm; închizător hidraulic, prag îngust de aluminiu.

Criterii de selecție a companiei:
1) Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe) – 5%;
2) Încadrarea în specificațiile tehnice și fizice solicitate – 10%;
3) Condițiile și termenii de garanție, livrare și plată – 10%;
4) Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ/calitate – 75%.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:
1) Formularul tip de ofertă (semnat și ștampilat), poate fi accesat AICI;
2) Scurtă descriere a companiei, inclusiv lista cu clienți și scrisori de referință (opțional).

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română și expediat la următoarea adresă:
r. Ialoveni, s. Răzeni, MD 7728, str. Ștefan cel Mare 87B sau prin email la adresa: office@ecorazeni.md cu mențiunea ”Ofertă uși și ferestre”.

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este 07 iunie 2024. Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 026873325, 079641243, Sergiu Gurău.

Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu se vor evalua. Concursul de oferte comerciale se desfășoară în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri pentru achiziții și a Politicii anticorupție ale Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”. Pentru informaţii suplimentare vizitaţi https://ecorazeni.md/ro/page/our-policy/  

Vă mulţumim pentru participare la concurs!

Organizaţia noastră este recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului în comunităţile din raionul Ialoveni, desfăşurând în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele nivele, instituţiile de învăţământ, mass-media, structurile de tineret şi ong-urile activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (campanii de sensibilizare a publicului larg, publicaţii, seminare, cursuri de instruire, concursuri, activităţi de educaţie neformală, program de granturi mici pentru tineri).

Din aprilie 2010, Eco-Răzeni în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni coordonează programul raional Fondul pentru Tineri Ialoveni (www.fondultinerilor.md). În decembrie 2012, asociaţia a fondat prima întreprindere socială în domeniul alimentaţiei publice din Republica Moldova – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org) în cadrul căreia activează două servicii sociale: instruirea la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități și cantina de ajutor social. Organizaţia are nouă persoane angajate, dintre care șapte femei şi doi bărbaţi.

Asociaţia are în portofoliu peste 60 de proiecte implementate cu suportul Ambasadei SUA în Moldova, Ambasadei Norvegiei la Bucureşti, Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Fundaţiei Soros Moldova, Fondului Naţional pentru Democraţie (NED) din SUA, PNUD Moldova, Oficiului în Moldova al Băncii Mondiale, Fundaţiei Est-Europene Moldova, IM Swedish Development Partner, Organizației Internaționale pentru Migrație, Fundației LED Moldova, Fundației Konrad Adenauer, Primăriei orașului Viena, Ministerului Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale și Protecției Consumatorilor, Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, Ministerului Mediului, Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Consiliului Raional Ialoveni, ș.a.