Anunt de Licitatie - Îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea maternității a Spitalului Raional NisporeniANUNȚ DE LICITAȚIE

Republica Moldova

Îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea maternității a Spitalului Raional Nisporeni

Această invitație de licitație este publicată ca urmare al Anunțului General de Achiziție pentru acest proiect, care a fost publicat în secțiunea Anunțuri privind achizițiile de pe site-ul web al Nefco (https://www.nefco.int) la 26.01.2023.

Raionul Nisporeni, denumit în continuare „Angajatorul”, intenționează să utilizeze o parte din suma obținută dintr-un împrumut de la Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO) și a unui grant de la Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P), administrat si oferit prin intermediul NEFCO, pentru Îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea maternității a Spitalului Raional Nisporeni.

Angajatorul invită acum depunerea ofertelor din partea Contractorilor pentru următorul contract privind furnizarea echipamentelor și lucrărilor, care urmează să fie finanțat parțial din  împrumut și grant:

Furnizarea și instalarea tuturor echipamentelor și materialelor necesare pentru lucrările de îmbunătățire a eficienței energetice la clădirea maternității a Spitalului Raional Nisporeni, și anume:

  • Izolarea termică a pereților
  • Înlocuirea acoperișului și izolarea termică a acestuia cu vată minerale, 100mm
  • Înlocuirea ușilor și ferestrelor
  • Modernizarea sistemului interior de încălzire
  • Modernizarea instalațiilor de iluminat interior
  • Înlocuirea echipamentelor electrice vechi de bucătărie cu soluții eficiente energetic

Licitația pentru contractul care urmează să fie finanțat din sursele NEFCO este deschisă companiilor din orice țară. Sunt solicitate oferte pentru întregul pachet de lucrări; ofertele depuse doar pentru o parte din lucrări vor fi respinse. Conform cerințelor specificate în Documentația de Licitație, ofertantul selectat va încheia două contracte datorită surselor de finanțare diferite.

Pentru a fi eligibili pentru atribuirea unui contract, ofertanții trebuie să îndeplinească criteriile minime de calificare, după cum este definit în Documentația de Licitație.

Ofertantul ar trebui să țină cont de faptul că lucrările din prezentul contract vor începe, estimativ, în Noiembrie 2023 și vor dura până în Iunie 2024.

Documentația de licitație va fi transmisă gratuit prin e-mail în format electronic (fișier pdf) la cererea unui potențial ofertant.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de o Garanție de Ofertă sub formă de declarație de asigurare a ofertei a cărei formă este oferită în Documentația de licitație. Scopul garanției de ofertă este de a asigura seriozitatea ofertanților cu privire la participarea acestora, indiferent de mărimea contractului.

Ofertantul câștigător va trebui să ofere Garanția de Performanță de la o bancă de renume acceptabilă pentru NEFCO.

Ofertele trebuie livrate la adresa – Consiliul Raional Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, or. Nisporeni,  Republica Moldova, până la data de 20 octombrie 2023 ora 15:00 (ora Chișinăului), moment în care acestea vor fi deschise în prezența reprezentanților ofertanților care aleg să participe.

Ofertele vor fi depuse in limba engleză.

Potențialii ofertanți pot obține informații suplimentare și pot solicita documentația de licitație de la:

Din partea Raionului Nisporeni:

 Nicolae Zaharia

Tel: +373 76764543

Email: nicolae.zaharia@sinergetika.org

Data: 04.09.2023