Agenția Achiziții Publice angajează specialist principal, Serviciul consultanță și instruiriCerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare finisate în drept sau administrare publică;

2. 1 an de experiență profesională în domeniu;

3. Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B2);

4. Abilităţi medii de utilizare a computerului;

5. Abilități de comunicare și lucru în echipă;

6. Competențe comportamentale:

Integritate, profesionalism, credibilitate, gândire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;

Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;

Abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;

Atitudine pozitivă, constructivă, responsabilă, spirit de inițiativă și creativitate, capacitate de lucru în echipă și transfer de cunoștințe, orientare către rezultate.

Principalele atribuții:

  • Identificarea calitativă a necesităților de instruire și a grupurilor țintă.
  • Realizarea planului anual de instruire, curriculumului de instruire.
  • Elaborarea calitativă a instrucțiunilor, materialelor, prezentărilor, studiilor de caz, etc, utilizate în cadrul programelor de instruire.
  • Realizarea activității de informare cu privire la programele de instruire, publicarea comunicatelor și menținerea legăturilor cu participanții, precum și pregătirea, organizarea și participarea la seminare.
  • Acordarea suportului metodologic și consultațiilor pentru instruirea tuturor actorilor implicați în realizarea achizițiilor publice cu ajutorul tuturor mijloacelor de comunicare disponibile.
  • Asigurarea evidenței și circulației documentelor.

Beneficiile oferite de AAP:

Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală;

Mediu de muncă modern și prietenos;

Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termen-limită:

18 iunie 2023.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal-serviciul-juridic/19948. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți formularul de participare și în format fizic la sediul Agenției, pe adresa: șos.Hîncești, 53, mun. Chişinău, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 820703.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs:

Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;

Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Codul nr.116 din 19.07.2018 Codul administrativ al Republicii Moldova.