Expert pentru elaborarea raportului de progres al Planului de măsuri anticorupție pentru anii 2021-2024 din raionul CantemirContext:

AO „Soluții Comunitare” implementează în perioada Ianuarie 2023 - Iunie 2023, proiectul “ Conștientizarea riscurilor și măsuri de prevenire a corupției în raionul Cantemir”. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului de Granturi Locale (PGL) oferit în cadrul proiectului „Sprijinirea implicării societății civile în procesele de construire a infrastructurii anticorupție în Regiunea Sud a Republicii Moldova” implementat de Asociația Publică Centrul European „Pro-Europa” în Regiunea de Dezvoltare SUD din fondurile oferite în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” care se implementează cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Scopul proiectului este crearea unui climat general intolerant fenomenului corupției în raionul Cantemir. Unul din sarcinile proiectului este elaborarea unui raport de progres a Planului de măsuri anticorupție pentru anii 2021-2024. În procesul elaborării raportului, se va analiza contextul specific al raionului Cantemir, al planului de măsuri anticorupție, indicatorii și care este progresul obținut în procesul de implementare.

Sarcina expertului:

1. Analiza cadrului legal și a altor acte relevante, practicile naționale și internaționale, pentru acest subiect;

2. Elaborarea structurii și proiectului de metodologie a raportului;

3. Desfășurarea de interviuri a părților interesate conform metodologiei aprobate;

4. Desfășurarea de sesiuni de consultații cu APL, ONG și cetățeni;

5. Elaborarea raportului intermediar și final.

Documente livrabile:

Raport de progres al Planului de măsuri anticorupție pentru anii 2021-2024 din raionul Cantemir.

Ofertantul contractat va realiza activitățile prevăzute mai sus într-un volum de timp de aprox. 15 zile lucrătoare pe parcursul lunilor martie-aprilie 2023.

Termenul limită de prezentare a rezultatelor/livrabilelor: 26 Iunie 2023.

Limba în care va fi prezentat documentul: limba română.

Cerințe față de candidați:

1. Studii superioare în drept, administrație publică, sociologie sau științe politice;

2. Experiență de lucru în domeniul politicilor anticorupție;

3. Cunoașterea cadrului legal cu privire la politicilor anticorupție;

4. Experiență de lucru în cercetare, administrație publică, sau în cadrul ONG-urilor active în domeniul anticorupție, vizibile la nivel național.

Conținutul dosarului de participare la concurs:

1. Viziunea candidatului cu privire la modul de organizare și desfășurare a activităților din ToR (concept succint pe 1 pagină);

2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse (copii certificate etc.) care demonstrează experiența deținută în domeniu;

3. Oferta financiară în MDL (brut).

Întrebările referitor la concurs vor putea fi transmise la adresa: solutiicomunitare@gmail.com

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în format electronic dosarul pe adresa:

solutiicomunitare@gmail.com cu menţiunea “Concurs – Raport de progres anticorupție”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 9 Iunie 2023, orele 17:00.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 11

Iunie 2023, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.