Inițiativa CTWWC solicită oferte de prețuri pentru servicii de redactare în limba română.

 

Inițiativa

Inițiativa CTWWC solicită oferte de prețuri pentru servicii de redactare în limba română.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de redactare a materialelor tematice și publicațiilor în domeniile prioritare ale inițiativei

Termenii de referință:

 • Limbile pentru care se solicită servicii de redactare: română;
 • Specificul materialelor care vor fi înaintate spre redactare: rapoarte, studii analitice, etc.
 • Terminologia utilizată din domeniul: protecția copilului, asistență socială și conexe financiare, legale.

CTWWC va încheia Contract- cadru de Prestări Servicii cu persoane fizice sau juridice care vor efectua redactări în limba română la solicitare, reieșind din necesitățile Inițiativei.

Durata contractului: mai 2023 – decembrie 2023.

Cerințe față de ofertanți:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbii române: ortografie, stilistică, morfologie;
 • Cunoașterea terminologiei în domeniile: Asistență socială, juridic, drepturile omului, finanțe;
 • Experiență de redactare de minim 2 ani;
 • Disponibilitatea de a presta servicii de redactare în termeni restrânși de timp.

Ofertanți eligibili:

În calitate de ofertanți pot aplica atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.

Persoanele interesate trebuie să prezinte Oferta care va include:

 1. Pentru persoane fizice – CV actualizat cu indicarea experienței și expertizei relevante;
 2. Pentru persoane juridice – Certificat de Înregistrare sau Licență și profilul companiei;
 3. Două referințe care pot confirma expertiza și care au beneficiat de serviciile ofertantului;
 4. Oferta financiară în MDL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Model - Ofertă financiară