Cerere de ofertă: Achiziționarea de lucrări mici pentru renovarea clădirii Agenției Naționale de Sănătate Publică, blocul 09Cerere de ofertă: Achiziționarea de lucrări mici pentru renovarea clădirii Agenției Naționale de Sănătate Publică, blocul 09

🧰 Ministerul Sănătății solicită oferte pentru achiziționarea de lucrări mici pentru renovarea clădirii Agenției Naționale de Sănătate Publică, blocul 09. Numărul de referință pentru acest proiect este MD-MHLSP-358961-CW-RFQ.

⌛ Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 6 iunie 2023, ora 11:00. Pentru a accesa Cererea de Ofertă și toate documentele relevante, vă rugăm să dați clic pe acest link. Vă informăm că link-ul va expira pe 26 mai 2023. Vă rugăm să vă asigurați că descărcați documentele înainte de această dată.

ℹ️ Dorim să subliniem importanța depunerii tuturor documentelor solicitate menționate în Cererea de Ofertă, împreună cu Formularele de Ofertă oferite. Neconformitatea cu aceste cerințe va duce la respingerea ofertei contractorului și descalificarea acestuia.

***

Request for Quotations: Procurement of Small Works for the renovation of the National Agency for Public Health building, block 09

🧰 The Ministry of Health is currently seeking Quotations for the Procurement of Small Works for the renovation of the National Agency for Public Health building, block 09. The reference number for this project is MD-MHLSP-358961-CW-RFQ.

⌛ The deadline for submitting Quotations is June 6th, 2023, at 11:00 hrs. To access the Request for Quotation and all related documents, please click on the following link. Please be aware that the link will expire on May 26th, 2023. Kindly ensure that you download the documents before this date.

ℹ️ We would like to emphasize the importance of submitting all the requested documents mentioned in the RFQ, along with the Quotation Forms provided. Failure to comply with these requirements will result in the rejection of the Contractor's Quotation and disqualification of the Contractor.