Solicitare expresii de interes: Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor inginerești și amenajarea teritoriilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Centrelor Sănătate PublicăSolicitare expresii de interes: Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor inginerești și amenajarea teritoriilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Centrelor Sănătate Publică.

Guvernul Republicii Moldova implementează Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională” finanțat din creditul Băncii Mondiale. Ministerul Sănătăţii numit în continuare Client, este autoritatea abilitată pentru implementarea Proiectului care va fi realizat în instituțiile medico-sanitare publice spitalicești raionale, municipale și republicane.

           Obiectivele Proiectului vizează prevenirea, detectarea și răspunsul la amenințarea reprezentată de pandemia de COVID-19 în Republica Moldova.

Unul din scopurile Proiectului este îmbunătățirea calității serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și  Centrele Sănătate Publică prin lucrările de reparație a lor și asigurarea cu echipamente necesare.

            Lucrările de reparație vor îmbunătăți funcționalitatea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Centrelor Sănătate Publică care vor asigura un spațiu confortabil și modernizat pentru personalul care va presta servicii de laborator de calitate.

            Prin urmare, Clientul solicită serviciile companiilor de consultanță (Consultanți) pentru          supravegherea tehnică a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor inginerești și amenajarea teritoriilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Centrelor Sănătate Publică.

MS intenționează să utilizeze o parte din resurse pentru servicii de Consultanta în scopul organizării și realizării supravegherii directe a lucrărilor de reparație capitală care vor fi executate de companiile de construcție.  Ministerul Sănătății invită consultanți eligibili pentru a-şi exprima expresiile de interes în acordarea serviciilor sale pentru servicii de consultanță pentru supravegherea tehnică pentru  lucrările de reparație capitală a edificiilor, rețelelor inginerești și amenajarea teritoriilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Centrelor Sănătate Publică:

           1. Edificiile Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, mun Chișinău

           2. Centrul Sănătate Publică Bălți

           3. Centrul Sănătate Publică Cahul

       Pentru a se califica pentru contractul de consultanță Consultantul trebuie să posede următoarele capacități:

  1. Posedarea certificatului de înregistrare a întreprinderii, emis de către Camera Înregistrării de Stat;
  2. Personal ingineresc licențiat;
  3. Experiență în domeniul lucrărilor de construcție;
  4. Experiență în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de supraveghere tehnică la cel puțin a trei obiecte de un caracter şi complexitate (volum) cu serviciile propuse;

       Echipa de responsabili tehnici  propusă de Consultant va include următorii membri cheie:

- liderul echipei ;

- responsabil tehnic în domeniul construcții civile;

- responsabil tehnic în domeniile sisteme de aprovizionare cu apă şi canalizare;

- responsabil tehnic în domeniile sisteme de alimentare cu gaze, încălzire şi ventilare, condiționare;

- responsabil tehnic în domeniile sisteme de aprovizionare cu energie electrică;

- responsabil tehnic în domeniile  sistemele de curenți slabi;

Consultanții interesați trebuie să prezinte informaţia care demonstrează  că ei sînt calificaţi pentru prestarea serviciilor indicate mai sus (Scrisoare de intenție, Informație generală despre companie, Certificat de înregistrare a companiei, Licenţa pentru activitatea de proiectare şi Anexa la Licenţă, Informaţii privind experienţa ofertantului (proiecte implementate), Lista responsabilelor tehnici, Declarație privind asigurarea cu personal de specialitate, Declaraţie privind bazele de producţie şi asigurarea lor cu utilaj şi echipament tehnic, Raportul financiar pentru ultima perioadă gestionată, Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, descrierea sarcinilor asemănătoare, experienţa în condiţii similare, etc.).

Consultanţii se pot asocia pentru a îmbunătăţi capacitatea sa profesională.

Consultantul va fi selectat în baza procedurii de selectare bazată pe calificarea consultantului și în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind achizițiile pentru Debitorii IPF pentru Bunuri, Lucrări, Servicii de Non-Consultanță și Consultanță, din iulie 2016 (revizuit în noiembrie 2017 și august 2018).

Consultanţii interesaţi pot obţine informaţia detaliată la adresa de mai jos în timpul orelor de serviciu 09.00-17.00.

Expresiile de interes pot fi expediate la adresa de e-mail indicată  mai jos până la 2 iunie 2023, ora 17.00 (ora locală).

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

În atenţia: Natalia Belicov, Coordonator proiect/Consultant Achiziţii

Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova”

Tel:  +373 69 11 31 34

E-mail: natalia.belicov@ms.gov.md

Articol adaugat de: Ministerul Sănătății