Cerere de ofertă: Reparația capitală a Centrului de Sănătate Publică Bălți (Licitație Competitivă Națională)Cerere de ofertă: Reparația capitală al Centrului de Sănătate Publică Bălți (Licitație Competitivă Națională)

PROIECTUL ”RĂSPUNS DE URGENȚĂ LA COVID-19 – FINANȚARE ADIȚIONALĂ”

Numărul Proiectului: P175816

Numărul Creditului 6873-MD

Titlul Contractului: Reparația capitală a Centrului de Sănătate Publică Bălți

Nr. de referinţă: MD-MHLSP-361491-CW-RFB

1. Republica Moldova a primit un împrumut de la Banca Mondială pentru a acoperi costul Proiectului ”Răspuns de Urgență la Covid-19 – finanțare adițională” și intenționează să utilizeze o parte din sumă pentru plăți prevăzute în contractul Reparația capitală a Centrului de Sănătate Publică Bălți.

2. Ministerul Sănătății solicită oferte sigilate din partea ofertanților eligibili pentru Reparația capitală a Centrului de Sănătate Publică Bălți, situat in mun. Bălți, str. Ivan Franco, 46.

3. Licitația va avea loc prin procedurile de licitație națională competitivă în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind achizițiile pentru Debitorii IPF pentru Bunuri, Lucrări, Servicii de Non-Consultanță și Consultanță, din iulie 2016 (revizuit în noiembrie 2017 și august 2018).

4. Ofertanţii eligibili care sunt interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de e-mail: natalia.belicov@ms.gov.md.

5. Un set complet al documentelor de licitaţie în limba română poate fi solicitat de ofertanții eligibili interesaţi după depunerea unei cereri în scris la adresa de e-mail de mai jos. Documentul va fi trimis prin poșta electronică.

6. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos înainte de ora 14-00, 20 iunie 2023. Licitaţia electronică este nu este permisă. Ofertele târzii vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise public, în prezenţa reprezentanţilor desemnaţi ai ofertanților și a oricăror persoane care doresc să participe, la adresa de mai jos la ora 14-00, 20 iunie 2023.

7. Toate ofertele trebuie însoţite de o Garanţie bancară de participare la licitaţie în valoare de 840 000.00 MDL.

8. Adresa:

 În atenţia: dnei Natalia Belicov, Coordonator de Proiect/Consultant în achiziții

 str. V. Alecsandri 2, oficiu 126, etaj 1

MD-2009, Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 69 11 31 34

Articol adaugat de: Ministerul Sănătății