COP Pentru achiziționarea lucrărilor de Reabilitare - Echipare puț de apă (sondă) s. Capaclia r. CantemirPrimăria satului Capaclia raionul Cantemir, de comun cu Echipa de Inițiativă Comunitară, anunță concurs prin cererea ofertei de preț privind achiziționarea lucrărilor de Reabilitare - Echipare puț de apă (sondă), cu îmbunătățirea stării constructive și eficienței funcționale pentru alimentarea cu apă potabilă a s. Capaclia, r. Cantemir. Asigurarea parametrilor optimali de funcționare prin înlocuirea echipamentelor de pompare a apei din puț către castelele de apă a sistemului existent de alimentare cu apă a localității. 

Conform acordului semnat cu Mă Implic - Proiect de implicare civică în guvernarea locală pe 28 ianuarie 2021, am primit servicii de consultanță și consolidare a capacităților, iar finanțarea care urmează (maximum 65.000 franci elvețieni) va contribui la crearea Serviciului de gospodărie comunală privind aprovizionare cu apă potabilă, precum și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și prestarea unor servicii de calitate, transparente și accesibile tuturor cetățenilor.

Conform acordului de grant nr. 24 din 06.06.2022, Primăria satului Capaclia r. Cantemir, identificată fiscal prin IDNO 1007601007653  reprezentată legal de primar, Dl. Stăvilă Ilie, inițiază din data de 14.11.2022, procedura de COP privind ”achiziționarea lucrărilor de de Reabilitare - Echipare puț de apă (sondă), cu îmbunătățirea stării constructive și eficienței funcționale pentru alimentarea cu apă potabilă a s. Capaclia, r. Cantemir. Asigurarea parametrilor optimali de funcționare prin înlocuirea echipamentelor de pompare a apei din puț către castelele de apă a sistemului existent de alimentare cu apă a localității, publicată pe portalul www.civic.md, pagina faceebook: https://www.facebook.com/primariacapaclia

Invităm operatorii economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind procurarea bunurilor specificate în documentele anexate pe link-ul : https://drive.google.com/drive/folders/1XT2EWn6XMznIy7JSPNfsr-bL1FrksDOR?usp=share_link

Telefon de contact: 068191998, 068054521

e-mail: stavila.ilie@yahoo.com

Satul Capaclia se implică pentru a îmbunătăți serviciul de alimentare cu apă potabilă în perioada anilor 2021-2023, cu suportul proiectului „MĂ IMPLIC”. Mă Implic - Proiect de implicare civică în guvernarea locală este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting Ltd.