Anunț de lansare a licitației privind reconstrucția Postului de  Pompieri Voluntari și Salvatori CapacliaAnunț de lansare a licitației privind reconstrucția Postului de  Pompieri Voluntari și Salvatori s. Capaclia, în cadrul proiectului

Consolidarea capacităților de potecție civilă în Republica Moldova”

Pentru realizarea acestui proiect, primăria satului Capaclia anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va reconstrui postul de pompieri voluntari și Salvatori din s, Capaclia

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în domeniul construcțiilor , să expedieze oferta de preț, în corespundere cu proiectul de execuție.

Acces la proiectul de execuție pe link-ul următor:

https://drive.google.com/drive/folders/1IUEKahSWXINBMVmmUmEXcv4LW56hAWr6?usp=share_link

Furnizorul selectat va semna un contract de antrepriză. 

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  2. Prezentarea documentelor ce confirmă licența în domeniul construcției.
  3. Oferta financiară, care va include devizul de cheltuieli, prețul inclusiv  TVA.
  4. Oferta comercială va fi prezentată cu termen de valabilitate.
  5. Termenii de execuție a lucrărilor, nu mai târziu de 25 decembrie 2022

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa stavila.ilie@yahoo.com  sau direct la sediul Primăriei Capaclia (MD 7315, s. Capaclia r-l Cantemir, Republica Moldova) până la data de 08.11.2022.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068191998- Stăvilă Ilie  sau la adresa de e-mail : stavila.ilie@yahoo.com  

Activitățile desfășurate sunt finanțate de către Polish Aid în cadrul proiectului ”Consolidarea capacităților de potecție civilă în Republica Moldova” implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI în parteneriat cu Primăria Capaclia și AO Capaclia Alsacia.